xylokopoi-5

Αλλαγές στις προϋποθέσεις για τα μέλη των Δασικών Συνεταιρισμών καθώς και στις διαδικασίες παραχώρησης δασικών εκτάσεων, περιλαμβάνονται σε διατάξεις του νέου αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου, το οποί κατατέθηκε από προχθές το βράδυ στην Βουλή και ξεκινά η επεξεργασία του σήμερα, Παρασκευή 11 Οκτωβρίου, από την Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για διατάξεις που έχουν ενσωματωθεί ως άρθρο 17 στο πολυνομοσχέδιο και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση αφορούν στα εξής:

Με την παράγραφο 1 της προτεινόμενης διάταξης τροποποιείται η περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 4423/2016, η οποία προβλέπει ότι δεν μπορεί να είναι μέλος Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας όποιος είναι έμπορος ξυλείας ο ίδιος ή ο/η σύζυγος αυτού ή συγγενής του πρώτου βαθμού.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση απαλείφεται το κώλυμα των συγγενών πρώτου βαθμού, δεδομένου ότι έχουν ξεχωριστή επαγγελματική και οικονομική δραστηριότητα και δεν πρέπει να αποκλείονται είτε οι γονείς είτε τα τέκνα, ανάλογα με το ποιος έχει την ιδιότητα του εμπόρου ξυλείας, από την δυνατότητα συμμετοχής τους σε δασικό συνεταιρισμό.

Επίσης, Με την παράγραφο 2, σε συνέχεια της παράτασης της προθεσμίας του άρθρου 47 του ν. 4423/2016, έως τις 31/03/2020, η οποία προβλέφθηκε με την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στις 30.9.2019 (Α 145), δίδεται αντίστοιχη δυνατότητα παράτασης των προβλεπόμενων προθεσμιών που τίθενται από το Π.Δ. 126/1986 σχετικά με την διαδικασία της παραχώρησης εκμετάλλευσης.

Πιο συγκεκριμένα:

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 (ΦΕΚ Α 145) δόθηκε παράταση έως τις 31 Μαρτίου 2020 για τις διαδικασίες των Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων: (α) για την απόκτηση της ιδιότητας δασεργάτη, (β) τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών τους έως τουλάχιστον 21, (γ) την προσαρμογή των καταστατικών τους στις διατάξεις του Ν.4423/2016, με έγκριση αυτών από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο, (δ) την εκλογή Διοικητικών Συμβουλίων και (ε) την εγγραφή τους στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών.

Με το σχέδιο νόμου, δίδεται παράταση για τις προθεσμίες των άρθρων 2 και 3 του Π.Δ. 126/1986 σχετικά με τη διαδικασία της παραχώρησης εκμετάλλευσης δασικών εκτάσεων. Ειδικότερα, για το διαχειριστικό έτος 2020, οι προθεσμίες προβλέπονται ως εξής:

α) Έως τις 10 Απριλίου 2020, οι ΔΑ.Σ.Ε. που έχουν προσαρμοστεί σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4423/2016 υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Δασική Υπηρεσία.

β) Έως τις 30 Απριλίου 2020, ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει την απόφαση παραχώρησης.

γ) Έως τις 15 Μαΐου 2020, ο ΔΑ.Σ.Ε. οφείλει να υπογράψει τη δήλωση αποδοχής.

δ) Η αρμόδια Δασική Υπηρεσία οφείλει να εγκαταστήσει τον ΔΑ.Σ.Ε. στο δάσος εντός 15 ημερών από την υποβολή αίτησης εγκατάστασης και σε κάθε περίπτωση έως τις 15 Ιουνίου 2020. Αν ο ΔΑ.Σ.Ε. δεν υπογράψει την δήλωση αποδοχής εντός της προθεσμίας αυτής ή δεν ζητήσει την εγκατάσταση εντός 30 ημερών από την υπογραφή της, κηρύσσεται έκπτωτος και αποκλείεται για δύο χρόνια από όλους τους τρόπους εκμετάλλευσης.

Το άρθρο

Όσον αφορά την ακριβή διατύπωση του εν λόγω άρθρου 17 του νομοσχεδίου έχει ως εξής:

Άρθρο 17

Δασικοί συνεταιρισμοί

  1. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4423/2016 (Α’ 182) αντικαθίσταται ως εξής:
    «(α) Είναι έμπορος ξυλείας ο ίδιος ή η/ο σύζυγος αυτού.»
  2. Στο Π.Δ. 126/1986 (Α’ 44) προστίθεται άρθρο 13 με τίτλο «Ειδικές Διατάξεις» ως εξής:

«Άρθρο 13

Ειδικές Διατάξεις

Για το διαχειριστικό έτος 2020, οι προθεσμίες των άρθρων 2 και 3 του παρόντος ορίζονται ως ακολούθως:

α) Έως τις 10 Απριλίου 2020, οι ΔΑ.Σ.Ε. που έχουν προσαρμοστεί σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4423/2016 υποβάλλουν την αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος στην αρμόδια Δασική Υπηρεσία.

β) Έως τις 30 Απριλίου 2020, ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει την απόφαση παραχώρησης της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος,

γ) Έως τις 15 Μάιου 2020, ο ΔΑ.Σ.Ε. οφείλει να υπογράψει τη δήλωση αποδοχής της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος.

δ) Η αρμόδια Δασική Υπηρεσία οφείλει να εγκαταστήσει τον ΔΑ.Σ.Ε. στο δάσος εντός 15 ημερών από την υποβολή αίτησης εγκατάστασης και σε κάθε περίπτωση έως τις 15 Ιουνίου 2020. Αν ο ΔΑ.Σ.Ε. δεν υπογράψει την δήλωση της ως άνω περίπτωσης (γ) εντός της οριζόμενης προθεσμίας ή δεν ζητήσει την εγκατάσταση εντός 30 ημερών από την υπογραφή της, κηρύσσεται έκπτωτος και αποκλείεται για δύο χρόνια από όλους τους τρόπους εκμετάλλευσης.»

Για περισσότερα δείτε εδώ το νομοσχέδιο και τα συνοδευτικά του έγγραφα όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής:

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

 

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών.