w28-234024247359431

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου έκανε την εξής ανακοίνωση για όσα συζητήθηκαν στο υπουργικό συμβούλιο:

« 1. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για ζητήματα εκπαίδευσης και θρησκευμάτων. Παρουσίασε τους 5+1 βασικούς άξονες του κυβερνητικού έργου στον τομέα της Παιδείας, αναδεικνύοντας την προσπάθεια για συνολική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας και για εξασφάλιση περισσότερων και πιο ποιοτικών εφοδίων στις νέες και τους νέους μας.

1.Αποκατάσταση της εκπαίδευσης ως ενός πραγματικά δωρεάν αγαθού για όλους.

Το αγαθό της ποιοτικής δημόσιας εκπαίδευσης γίνεται ισότιμα προσβάσιμο από όλους, με παροχές που εξασφαλίζονται, σε πολλές περιπτώσεις, για πρώτη φορά. Πλέον κάθε παιδί έχει θέση στο δημόσιο Νηπιαγωγείο από τα 4, και όχι από τα 5, έτη, το ολοήμερο σχολείο στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό θα τελειώνει στις 5:30 μ.μ. αντί στις 4:00 μ.μ., με νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα, περισσότερες δωρεάν ποιοτικές παροχές στο δημόσιο σχολείο -όπως αγγλικά στο νηπιαγωγείο, ενισχυτική διδασκαλία στο γυμνάσιο, προετοιμασία ειδικών μαθημάτων για τις πανελλαδικές στους μαθητές της Γ’ Λυκείου- 30.000 θέσεις σε διπλάσια Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, σε Πρότυπα ΕΠΑΛ, σε Πειραματικά και Θεματικά Ι.Ε.Κ., ουσιαστική στήριξη σε μαθητές με αναπηρία, με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο, με οικονομική αδυναμία, περισσότερες θέσεις και περισσότερες καίριες ειδικότητες στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. της χώρας.

2.Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Αλλάζουμε το τι μαθαίνουν οι μαθητές, πώς μαθαίνουν και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται. Με 166 νέα προγράμματα σπουδών για τα μαθήματα όλων των τάξεων από το Νηπιαγωγείο μέχρι και τη Γ’ Λυκείου, η ύλη πολλών από τα οποία δεν είχε εκσυγχρονιστεί για περισσότερα από 20 χρόνια, 336 νέα προγράμματα σπουδών για όλα τα αντικείμενα και τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ, με νέο, υποχρεωτικό μάθημα, τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» σε όλα τα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια, με νέα σχολικά βιβλία, με πρόβλεψη διαφορετικών μεθόδων αξιολόγησης των μαθητών με διαγωνίσματα, παρουσιάσεις, εργασίες, με τη μέθοδο ανεστραμμένης τάξης κ.ά., με 130 νέους οδηγούς κατάρτισης και 200 επαγγελματικά προφίλ στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της ψηφιακής οικονομίας στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., με αμειβόμενη πρακτική άσκηση για περίπου 8.000 νέους. Οι φοιτητές αποκτούν νέες δυνατότητες για σύγχρονες, συναρπαστικές, ανταγωνιστικές και ποιοτικές σπουδές, με κοινά/διπλά πτυχία από Τμήματα του ίδιου ή άλλου Πανεπιστημίου, εντός ή εκτός Ελλάδας, με Ελληνικό Erasmus για κινητικότητα φοιτητών και διεπιστημονικότητα, με Προγράμματα Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνολογίας, με βιομηχανικά διδακτορικά για αξιοποίηση έρευνας στην παραγωγή και επαγγελματικά μεταπτυχιακά, μεταξύ άλλων.

3.Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση.

Επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας με σχεδόν 25.000 διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών μετά από 12 χρόνια που δεν είχε γίνει ούτε ένας, με πάνω από 125.000 επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, μετά από 10 χρόνια χωρίς οριζόντιες επιμορφώσεις, με δημιουργία 1.100 οργανικών θέσεων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία. Ενισχύουμε την αξιοκρατία και τη διαφάνεια τόσο στην επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης, όσο και στην εκλογή και εξέλιξη των Πανεπιστημιακών.

4.Αναβάθμιση ποιότητας, αποτελεσματικότητας και λειτουργικότητας δομών εκπαίδευσης.

Αν ένα σύστημα δεν αξιολογηθεί, δεν μπορεί να βελτιωθεί. Η αξιολόγηση έχει πλέον θέση στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και υλοποιείται σε τρεις άξονες: α. σχολικής μονάδας, β. εκπαιδευτικού συστήματος (μέσω ελληνικής Pisa) και γ. εκπαιδευτικών. Πρόκειται για σύστημα αξιολόγησης με καθαρά βελτιωτικό χαρακτήρα. Ως προς την ελληνική Pisa, αφορά εξετάσεις σε Γλώσσα και Μαθηματικά που πραγματοποιήθηκε σε 11.411 μαθητές ΣΤ’ Δημοτικού και Γ’ Γυμνασίου από 554 σχολεία ανά την Ελλάδα, προσφέροντας για πρώτη φορά απτά δεδομένα για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής, ώστε να ανταποκριθούμε στις πραγματικές ανάγκες της μαθητικής κοινότητας. Επίσης, δημιουργείται πιο αυτόνομο, πιο αποτελεσματικό σύστημα διοίκησης σχολικών μονάδων και Πανεπιστημίων.

5.Βελτίωση εκπαιδευτικών υποδομών και εξοπλισμού.

Δίνουμε επιπλέον εργαλεία για το σήμερα και το αύριο, σε κάθε παιδί, νέο, εκπαιδευτικό και εκπαιδευτική δομή. Μεταξύ άλλων: 506.132 παιδιά και νέοι 4-24 ετών και σχεδόν το 100% των εκπαιδευτικών ήδη έλαβαν επιταγή 200 ευρώ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop ή desktop), από μόλις 4.500 (Ιούνιος 2019), δρομολογήσαμε 90.000 laptop/tablet για σχολεία, εξοπλισμό ρομποτικής και διαδραστικούς πίνακες για την Ε’ και ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού και όλα τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας (180 εκατ. ευρώ, πόροι Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας), διασφαλίζουμε ταχύτερο internet σε όλα τα σχολεία, ειδικό προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία, ίδρυση εργαστηρίων εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality) σε 100 σχολεία της χώρας και Kέντρα Καινοτομίας, ένα σε κάθε περιφέρεια, 114 εκατ. ευρώ (πόροι Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) για παροχή σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού σε όλα τα Εργαστηριακά Κέντρα των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 60 εκατ. ευρώ για την προσέλκυση κορυφαίων ακαδημαϊκών από όλο τον κόσμο, πάνω από 600 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση έρευνας και καινοτομίας στα Α.Ε.Ι. μέσω προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επενδύσεις 445 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση υποδομών Πανεπιστημίων μέσω ΣΔΙΤ και τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Μεριμνούμε, υποστηρίζουμε, ενισχύουμε.

+1. Απλοποίηση διαδικασιών και αποκέντρωση.

Για μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, σχολεία, για σπουδαστές και καταρτιζόμενους, φοιτητές, πανεπιστημιακούς και ερευνητές και Πανεπιστήμια, απλουστεύουμε διαδικασίες και θεσπίζουμε σύγχρονα θεσμικά εργαλεία προς όφελος όλων: Ψηφιακή αίτηση και ανάληψη υπηρεσίας από αναπληρωτές, αποτελέσματα πανελλαδικών με SMS, εκσυγχρονισμός ΔΟΑΤΑΠ, νέο, πιο ευέλικτο πλαίσιο ΕΛΚΕ, κατανομή χρηματοδότησης Α.Ε.Ι. με αντικειμενικά (80%) και ποιοτικά (20%) κριτήρια.

Επιπλέον, στον τομέα των θρησκευμάτων επιλύθηκαν εκκρεμότητες δεκαετιών.

Νομοθετική επικαιροποίηση οργανικών θέσεων για 3.520 ιερείς που ήδη μισθοδοτούνταν από το Ελληνικό Κράτος -μετά από 77 χρόνια, επίλυση του νομικού καθεστώτος των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας της Πάτμου- μετά από 75 χρόνια, νέο πλαίσιο για την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση -μετά από 16 χρόνια, νέο σύγχρονο πλαίσιο για τις Μουφτείες- μετά από 31 χρόνια, διοργάνωση της κεντρικής εκδήλωσης της Προεδρίας της Ελλάδας στη Διεθνή Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος.

Η Υπουργός ολοκλήρωσε την παρουσίασή της, αναφέροντας ότι έχει ήδη υλοποιηθεί το σύνολο των βασικών προεκλογικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας στον τομέα της Παιδείας, ενώ υλοποιήθηκαν ακόμη περισσότερες μεταρρυθμίσεις. Οι βασικές προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για το επόμενο διάστημα περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

2. Ο Υπουργός Επικρατείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο την Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη ορίζει το πλαίσιο και την πολιτική για την ανάπτυξη και εφαρμογή της στην Ελλάδα, δομημένη σε ένα σύνολο συντονισμένων και διασυνδεδεμένων ενεργειών, με στόχο τη μεγιστοποίηση των πιθανών οφελών και την ελαχιστοποίηση πιθανών παγίδων για την οικονομία και την κοινωνία. Η στρατηγική είναι ευθυγραμμισμένη με τις σχετικές πολιτικές της Ε.Ε., ενώ έχουν ληφθεί υπόψη οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές από τις στρατηγικές άλλων χωρών. Kαθοδηγείται κυρίως από τις κοινωνικοοικονομικές προτεραιότητες της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Οικονομικής Ανάπτυξης, του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της προώθησης των Αξιών και των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε..

Αναγκαία συνθήκη για την ασφαλή και αξιόπιστη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της Τεχνητής Νοημοσύνης από την Ελλάδα συνιστά η εισαγωγή των κατάλληλων θεσμικών εργαλείων, μέσων και πρωτοβουλιών, καθώς και η ανάπτυξη του κατάλληλου νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου.

Η ανάπτυξη της στρατηγικής Τεχνητής Νοημοσύνης βασίζεται σε συγκεκριμένες αρχές και κοινωνικοοικονομικές προτεραιότητες. Αρχικά, εκτιμάται ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα χρησιμεύσει ως καταλύτης για την ταχεία υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας. Παράλληλα, η στρατηγική περιλαμβάνει δραστηριότητες που μπορούν να τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων. Τέλος, η Ελλάδα σχεδιάζει να αναλάβει πρωτοποριακό ρόλο στη διάδοση των αξιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ολόκληρο το οικοσύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης της Ε.Ε..

Η αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής διασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, από θεσμικά όργανα, όπως η Συντονιστική Επιτροπή, αρμόδια για την εφαρμογή πολιτικών αποφάσεων που σχετίζονται με τη στρατηγική, και το Παρατηρητήριο Τεχνητής Νοημοσύνης, αρμόδιο για την παρακολούθηση της προόδου της εφαρμογής βάσει δεικτών απόδοσης.

3. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης, παρουσίασε τις εξής νομοθετικές πρωτοβουλίες: α) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2020/1828 σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και τη διοικητική επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/882 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

α) Το πρώτο από τα νομοσχέδια αφορά στην ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της ενωσιακής Οδηγίας 2020/1828 σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΕ. Επίσης, εκσυγχρονίζονται οι διατάξεις για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών.

Με το νομοσχέδιο τροποποιούνται οι υφιστάμενες διατάξεις για την άσκηση συλλογικών αγωγών από ενώσεις καταναλωτών. Ειδικότερα, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του σχετικού πλαισίου, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των συλλογικών αγωγών με την ταυτόχρονη πρόβλεψη ασφαλιστικών δικλείδων για την αποφυγή ενδεχόμενων καταχρήσεων. Μεταξύ άλλων:

-Προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης συλλογικής αγωγής με αίτημα την καταβολή αποζημίωσης από εμπόρους που παραβιάζουν π.χ. τα δικαιώματα των καταναλωτών σε τομείς όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τα ταξίδια και ο τουρισμός, η ενέργεια, η υγεία, οι τηλεπικοινωνίες.

-Εισάγονται διατάξεις οι οποίες διευκολύνουν την άσκηση διασυνοριακών συλλογικών αγωγών.

-Προβλέπονται κοινά κριτήρια αξιολόγησης των ενώσεων καταναλωτών, είτε πρόκειται να ασκήσουν διασυνοριακές συλλογικές αγωγές, είτε εγχώριες.

Περαιτέρω, με το νομοσχέδιο εκσυγχρονίζονται οι διατάξεις για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών. Ενοποιούνται και ομογενοποιούνται οι διαδικασίες που ακολουθεί η Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφορικά με τον έλεγχο της νομοθεσίας. Η συγκεκριμένη Υπηρεσία εξοπλίζεται και με πρόσθετες εξουσίες και δυνατότητες με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας. Οι προτεινόμενες διατάξεις αποβλέπουν στην αξιοποίηση των αρχών και των εργαλείων του ν. 4512/2018 στο εποπτικό πεδίο της «προστασίας του καταναλωτή και της σύννομης παροχής υπηρεσιών» και στην αναμόρφωση του κυρωτικού πλαισίου της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψη και την εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές από αντίστοιχες αρμόδιες Αρχές άλλων κρατών-μελών, αλλά και τις εξουσίες που προβλέπονται στον Κανονισμό 2017/2394.

β) Το δεύτερο νομοσχέδιο αφορά στην ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/882 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Θεσπίζει κανόνες για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, όσον αφορά στις απαιτήσεις προσβασιμότητας για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες, μέσω της εξάλειψης και πρόληψης φραγμών στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το νομοσχέδιο εντάσσεται στην προσπάθεια επίτευξης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα μας, στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Η ενσωμάτωση της Οδηγίας έχει ενταχθεί και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Έχει ως στόχο να συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και στην άρση και αποτροπή των φραγμών στην ελεύθερη κυκλοφορία προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε., φραγμοί οι οποίοι προκύπτουν από μη εναρμονισμένες εθνικές προσεγγίσεις όσον αφορά το ζήτημα της προσβασιμότητας. Στοχεύει επίσης στην προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης και της αυτόνομης επιλογής των Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και στην ενίσχυση της προσπάθειας πλήρους και ισότιμης συμπερίληψης των ατόμων αυτών στην οικονομική και κοινωνική ζωή, έκφανση της οποίας είναι και η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης αναφορικά με τις δυνατότητες πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες.

4. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, παρουσίασε το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2018/2001 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Με το νομοσχέδιο εκσυγχρονίζεται το εθνικό δίκαιο και εναρμονίζεται με την αντίστοιχη νομοθεσία της Ε.Ε. σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Α.Π.Ε.). Οι στόχοι του νομοσχεδίου είναι:

-Η δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την περαιτέρω προώθηση των Α.Π.Ε. στους τομείς ηλεκτρικής, θερμικής και ψυκτικής ενέργειας, στον τομέα των μεταφορών, καθώς και για την προώθηση των Ανανεώσιμων Αερίων στον τομέα του φυσικού αερίου.

-Η εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001, καθώς και η ορθολογική οργάνωση και επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου για την επιτάχυνση και αποτελεσματικότητα των σχετικών διοικητικών διαδικασιών, για να δημιουργηθεί ένα ασφαλές και ελκυστικό περιβάλλον επενδύσεων σε παραγωγή από Α.Π.Ε. με απώτερο στόχο την οικονομικά αποδοτικότερη διείσδυσή τους στην ελληνική αγορά ενέργειας και την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (Ε.Σ.Ε.Κ.), τόσο στην παραγωγή, όσο και από πλευράς κατανάλωσης.

-Η αναβάθμιση των καταναλωτών μέσω της αναγνώρισης πρωτοβουλιών άμεσης συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό θα αποφέρει οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ωφέλεια.

5. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, παρουσίασε το νομοσχέδιο για τον Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου.

Το νομοσχέδιο αφορά στην αναθεώρηση του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, ο οποίος αποτελεί το βασικό νομοθετικό εργαλείο που διέπει τις θαλάσσιες μεταφορές και την εν γένει εμπορική αξιοποίηση του πλοίου και ισχύει εδώ και περισσότερες από έξι δεκαετίες, με αποτέλεσμα να είναι απολύτως αναγκαία η προσαρμογή του στις σύγχρονες απαιτήσεις. Η ρύθμιση των εννόμων σχέσεων, ως πλέγμα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, που εμφανίζονται σε μια μεταφορά προσώπων ή/και πραγμάτων δια θαλάσσης και εν γένει κατά την εκμετάλλευση του πλοίου συνιστά μια αναγκαία συνθήκη και βασικό άξονα πολιτικής προκειμένου η μεταφορά αυτή να πραγματοποιείται με τη μέγιστη δυνατή νομική ασφάλεια για όλους τους εμπλεκόμενους στις θαλάσσιες εμπορικές συναλλαγές.

Η εφαρμογή του νέου Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου στοχεύει:

-Πρώτον, στην επίτευξη ισορροπημένης και συνετής ανακαίνισης, ως προϊόν προσεκτικής στάθμισης των πραγμάτων και αντικειμενικής εκτίμησης της αναγκαιότητας, με στόχο τον μακρόπνοο προγραμματισμό στον διεθνή στίβο.

-Δεύτερον, στον σαφή διεθνή προσανατολισμό της εθνικής ναυτικής νομοθεσίας και, συνακόλουθα, την αποκατάσταση της συνοχής του Κώδικα, μετά τα ρήγματα που αυτή υπέστη από την κύρωση ικανού αριθμού διεθνών συμβάσεων.

-Τρίτον, την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου, μέσω κυρίως (αλλά όχι μόνο) της σαφούς οριοθέτησης των εφαρμοστέων διατάξεων και του συντονισμού ρυθμίσεων διεθνούς, ενωσιακής και εθνικής προέλευσης.

-Τέταρτον, την ενίσχυση και συστηματοποίηση της διαφάνειας και άρα της δημοσιότητας των βασικών δικαιοπραξιών που αφορούν το καθεστώς και την εκμετάλλευση των πλοίων.

-Πέμπτον, τον εκσυγχρονισμό, σε δύο επίπεδα: Αφενός με τη ρύθμιση σύγχρονων μορφών ή εργαλείων συνεργασίας, που αγνοούνταν παντελώς από τον ισχύοντα Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, αφετέρου με την αναμόρφωση υφιστάμενων ρυθμίσεων που αποδείχθηκαν ατελείς, μη επαρκείς ή παρωχημένες.

-Έκτον, να καταστεί το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο ελκυστικότερο και φιλικότερο προς τους συναλλασσόμενους, ώστε να επιλέγεται συχνότερα ως εφαρμοστέο από τα συμβαλλόμενα μέρη και να συμβάλει, στο μέτρο που του αναλογεί, στην ενδυνάμωση της ελληνικής σημαίας.

6. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γεωργαντάς, παρουσίασε το νομοσχέδιο για τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό Δήμητρα.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι η επανίδρυση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με νέα ονομασία, και η θέσπιση, με νόμο, ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου για την οργάνωση και λειτουργία του. Μέσω της θεσμικής θωράκισης του Οργανισμού, επιχειρείται η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη δράση του στους τομείς: (α) της συμβουλευτικής υποστήριξης στη χάραξη αγροτικής πολιτικής από το εποπτεύον Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ιδίως στα ζητήματα κλιματικής κρίσης και επισιτιστικής ασφάλειας, (β) της εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και συνεχούς επιστημονικής αρωγής των αγροτών, (γ) της αγροτικής έρευνας, (δ) της διασφάλισης ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, (ε) των ελέγχων της παραγωγής, ποιότητας και διακίνησης των αγροτικών προϊόντων.

Βασική προτεραιότητα του νομοσχεδίου είναι η θεσμική και λειτουργική αναβάθμιση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ώστε ο Οργανισμός, απαλλαγμένος από εγγενείς οργανωτικές αδυναμίες και προσκόμματα, να συμβάλλει στην ουσιαστική αγροτική ανάπτυξη της χώρας, μέσω της άσκησης των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί. Συγκεκριμένα επιδιώκεται:

-Συγκέντρωση των νομικών κειμένων που αποτελούν αντικείμενο νομοθετικής ύλης και διέπουν την οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

-Αποκατάσταση ζητημάτων ιεραρχίας κανόνων δικαίου, δοθέντος ότι οι ισχύουσες σήμερα διατάξεις των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προβλέπεται ότι υπερισχύουν έναντι αντίθετων διατάξεων νόμου, οι οποίες δεν έχουν ρητά καταργηθεί και ρυθμίζουν ίδια θέματα για τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύτηκαν στον ΕΛΓΟ.

-Προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου στις από το 2011 και έπειτα εκδοθείσες διατάξεις νόμων οριζοντίου χαρακτήρα.

-Εξορθολογισμός του θεσμικού πλαισίου του Οργανισμού, κατά τρόπο που λαμβάνει υπόψη την εντεκάχρονη εμπειρία λειτουργίας του Οργανισμού, αλλά και τις βέλτιστες πρακτικές οργάνωσης και διαχείρισης από τον επιχειρηματικό τομέα.

-Επικαιροποίηση των σκοπών που υπηρετεί ο Οργανισμός με ταυτόχρονη αναβάθμιση των υπηρεσιών και της λειτουργίας του.

-Ανάδειξη του Οργανισμού, μέσω της ερευνητικής και εκπαιδευτικής του δραστηριότητας, ως το σημείο αναφοράς στην πιστοποίηση (ενδεικτικά Π.Ο.Π.-Π.Γ.Ε. προϊόντων), διασφάλιση ποιότητας, καθώς και υποστήριξη και ανάπτυξη του ρόλου του αγρότη.

-Καθιέρωση του ΕΛΓΟ ως του θεσμικού συμβούλου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την παραγωγή αγροτικής πολιτικής, ιδιαίτερα στους τομείς της κλιματικής κρίσης και της επισιτιστικής ασφάλειας, στη βάση των πορισμάτων και συμπερασμάτων των διεξαγόμενων από τα Ινστιτούτα του Οργανισμού ερευνών.

7. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης και ο Υφυπουργός, Ευάγγελος Τουρνάς, παρουσίασαν τη νομοθετική πρωτοβουλία για το Εθνικό Σχέδιο Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης.

Οι προτεινόμενες διατάξεις προβλέπουν την κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης (ΕΣΕΕΔ) τριετούς διάρκειας, το οποίο αφορά στον μηχανισμό έρευνας και διάσωσης σε συμβάντα που λαμβάνουν χώρα στην Ελληνική Επικράτεια και αποτελούν αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού Σώματος. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των προτεινόμενων διατάξεων, η θαλάσσια διάσωση και η διάσωση σε περιπτώσεις αεροπορικών ατυχημάτων, για τις οποίες εφαρμόζονται οι ισχύουσες διεθνείς συνθήκες ή/και διακρατικές συμφωνίες. Θεσπίζεται ωστόσο, η δυνατότητα συνδρομής του μηχανισμού του Εθνικού Σχεδίου Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης στις ανωτέρω περιπτώσεις, κατόπιν αιτήματος του αρμόδιου φορέα. Επιδιωκόμενοι στόχοι του νομοσχεδίου είναι:

– Η θέσπιση μίας μόνιμης δομής, μέσω της σύστασης 6, κατ’ αρχάς, Βάσεων Ετοιμότητας – Επιφυλακής-Ελικοδρομίων, ανά την Ελληνική Επικράτεια, ως ειδικών περιφερειακών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος με έδρες στρατιωτικά αεροδρόμια της χώρας, οι οποίες θα παρέχουν υπηρεσίες εναέριας έρευνας και διάσωσης επί μονίμου βάσεως.

-Η ενίσχυση του μηχανισμού εναέριας έρευνας και διάσωσης του Πυροσβεστικού Σώματος, κατά τη διεξαγωγή του επιχειρησιακού του έργου, σύμφωνα με την αποστολή του, σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων του.

-Η αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διεξαγωγή του επιχειρησιακού έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και ακεραιότητας.

8. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, να προαχθούν στις τέσσερις κενές θέσεις Αντιπροέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι κατωτέρω Σύμβουλοι της Επικρατείας:

1) Ευθύμιος Αντωνόπουλος,

2) Παναγιώτα Καρλή,

3) Διομήδης Κυριλλόπουλος,

4) Κωνσταντίνος Κουσούλης.

9. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα και επέλεξε να προαχθούν για την πλήρωση των τριών κενών οργανικών θέσεων Αντιπροέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους οι:

1) Αφροδίτη Κουτούκη,

2) Δήμητρα Κεφαλά,

3) Αντώνιος Τατσόπουλος.

10. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκης Κεραμέως, για τροποποίηση του Οργανισμού της Ακαδημίας Αθηνών με την αύξηση των τακτικών εδρών της Τάξης των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών από 15 σε 25 και ανάλογη προσαρμογή του αριθμού των ξένων εταίρων, καθώς και των αντεπιστελλόντων και προσέδρων μελών.

11.Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, για την υπαγωγή στη διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που είναι αναγκαία για τη διασύνδεση των Νοτίων και Δυτικών Κυκλάδων με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και για την εξασφάλιση της Πελοποννήσου σε οποιονδήποτε συνδυασμό συνθηκών παραγωγής και φορτίων.

12. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνι Γεωργιάδη, για τροποποίηση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 20/2020 για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας».

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

 

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών.