pasxab

Στην σύσταση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τον έλεγχο και την ορθή σήμανση προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα, κυρίως σφάγιων ζώων, ως προς την προέλευση και την εκτροφή τους, για την αποφυγή παραπλάνησης του αγοραστικού κοινού προχωρά το ΥπΑΑΤ με απόφαση Γεωργαντά που δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια.

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνιστάται Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τον έλεγχο και την ορθή σήμανση προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα, κυρίως σφάγιων ζώων, ως προς την προέλευση και την εκτροφή τους, για την αποφυγή παραπλάνησης του αγοραστικού κοινού, η οποία συγκροτείται από τους:

α) Ευστράτιο Νικολάου, υπάλληλο ΠΕ Γεωπόνων, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ), ως Συντονιστή, χωρίς αναπληρωτή/τρια,

β) Θωμά Αλεξανδρόπουλο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού, με βαθμό Α΄, προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια,

γ) Βασίλειο Μιχαλόπουλο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α΄, προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτού την Ιωάννα Παππά, υπάλληλο του ίδιου κλάδου, βαθμού και Γενικής Διεύθυνσης, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων,

δ) Αικατερίνη Αντιπάτη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α΄, προϊσταμένη κατ’ αναπλήρωση του Γραφείου Σχεδιασμού και Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και συνεργάτιδα στο ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια,

ε) Ανθούλα Λάγιου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού, με βαθμό Α΄, του Τμήματος Σφαγείων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια,

στ) Αναστασία Χαραλαμποπούλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού, με βαθμό Α΄, του Τμήματος Προγραμματισμού και Συντονισμού Κτηνιατρικών Εργαστηριακών Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, που υπηρετεί με απόσπαση στο ιδιαίτερο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χ. Καλογήρου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Μαρίνα Χριστοπάνου, υπάλληλο του ίδιου κλάδου και βαθμού, της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, που υπηρετεί με απόσπαση στο ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σ. Κεδίκογλου,

ζ) Παναγιώτη Βασιλόπουλο, Γενικό Διευθυντή του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον Κωνσταντίνο Μπαρμπέρη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Χημικών, με βαθμό Α΄, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτών του ίδιου Φορέα,

η) Θεόδωρο Καλλίτση, Κτηνίατρο, επιστημονικό συνεργάτη του εργαστηρίου Ζωοτεχνίας του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια,

θ) Παναγιώτη Πεβερέτο, Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή το Δημήτριο Μόσχο, Αντιπρόεδρο του ίδιου Συνδέσμου.

ι) Στέργιο Κύρτσιο, Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια,

ια) Ιωάννη Μπούρα, Πρόεδρο της Νέας Ομοσπονδίας Χοιροτροφικών Συλλόγων, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια,

ιβ) Ιωάννη Φασουλά, εκπρόσωπο του κλάδου παραγωγής και εμπορίας ζώων, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

  1. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι:

α) η μελέτη και ο σχεδιασμός των απαραίτητων ελεγκτικών μηχανισμών για την εξακρίβωση και ανάδειξη περιπτώσεων απάτης στην αγορά προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα, σχετικά με την ορθότητα της πληροφορίας ότι έχει παραχθεί στη χώρα,

β) η ανάδειξη των φορέων που ενδείκνυται να εμπλακούν στον έλεγχο και την επιτήρηση της ορθής σήμανσης των προϊόντων ως προς την εγχώρια προέλευσή τους,

γ) η επεξεργασία και κατάρτιση των νομικών κειμένων που απαιτούνται για τη λειτουργία ενός προτεινόμενου ελεγκτικού μηχανισμού για τη διασφάλιση της αγοράς από φαινόμενα απάτης έναντι της παράνομης σήμανσης προέλευσης προϊόντων αγροδιατροφικού τομέα,

δ) η διερεύνηση νέας κατάλληλης και ομοιόμορφης σήμανσης που θα φέρεται στα σφάγια εγχώριας καταγωγής και εκτροφής, κατοχυρώνοντας ταυτόχρονα την ελληνική ταυτότητα.

Στην Ομάδα Εργασίας μπορούν να συμμετέχουν ως εμπειρογνώμονες,, μετά από πρόσκληση του Συντονιστή της, εκπρόσωποι άλλων υπηρεσιών και φορέων, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η Ομάδα Εργασίας θα αναφέρεται στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σίμο Κεδίκογλου.

Η Γραμματεία της Ομάδας Εργασίας ορίζεται από τον Συντονιστή.

Η θητεία του προέδρου και των μελών της Ομάδας Εργασίας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου

2023.

Η Ομάδα Εργασίας είναι μη αμειβόμενη.

 

Η σχετική απόφαση αναρτημένη είναι στη Διαύγεια 

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

 

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών.