agrotes (7)

Σύµφωνα µε το άρθρο 41 του ν.2859/2000: «1. Οι αγρότες, οι οποίοι το προηγούµενο φορολογικό έτος πραγµατοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών των οποίων η αξία ήταν κατώτερη των 15.000 ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των 5.000 ευρώ, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 5.

Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσα

Οι εν λόγω αγρότες δεν επιβαρύνουν µε φόρο προστιθέµενης αξίας τις παραδόσεις των αγαθών τους και τις παροχές των υπηρεσιών τους και δικαιούνται επιστροφής του φόρου του παρόντος νόµου που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγµατοποίησαν για την άσκηση της αγροτικής εκµετάλλευσής τους, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3. Ειδικά, για το φορολογικό έτος 2017, στον προσδιορισµό του ορίου των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις που έλαβαν οι αγρότες το προηγούµενο φορολογικό έτος, λαµβάνονται υπόψη τα ποσά των επιδοτήσεων που αφορούν µόνο το έτος 2016»

Η ΠΟΛ. 1201/16 που εκδόθηκε µε διευκρινίσεις επί του θέµατος από τη Φορολογική ∆ιοίκηση, επισηµαίνει ότι«…·Ως προς τον προσδιορισµό των ορίων που αποτελούν τα κριτήρια για την παραµονή στο ειδικό καθεστώς ή τη µετάταξη στο κανονικό καθεστώς, µε σαφήνεια ορίζεται ότι στις 15.000 ευρώ περιλαµβάνεται η αξία όλων των παραδόσεων αγροτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής και των παροχών αγροτικών υπηρεσιών προς κάθε πρόσωπο, που πραγµατοποιήθηκαν στο προηγούµενο φορολογικό έτος, και στις 5.000 ευρώ περιλαµβάνεται κάθε είδους επιδότηση που έλαβαν οι αγρότες…».

Έχουν αποσταλεί πάρα πολλά σηµειώµατα προσκλήσεις σε αγρότες, που δεν εντάχθηκαν ως όφειλαν στο κανονικό καθεστώς. Υπάρχουν πολλοί αγρότες που επέλεξαν συνειδητά να µην ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς (να «βγάλουν» βιβλία δηλαδή), ευελπιστώντας ότι αυτό δεν θα τους δηµιουργούσε πρόβληµα.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων, αυτή η άρνηση έγκειται στο ότι  η υποχρέωση δηµιουργήθηκε µε βάση το άθροισµα των εισπραχθεισών επιδοτήσεων. Π.χ., έστω ότι εισέπραξε κάποιος το 2020 επιδοτήσεις (βασική και πρασίνισµα) 3.000 ευρώ. Το ίδιο έτος (2020) εισέπραξε συνδεδεµένη που αφορά το έτος 2019 ύψους 4.000 ευρώ. Το σύνολο των εισπραχθέντων επιδοτήσεων εντός του 2020, που ήταν 7.000 ευρώ, ξεπερνά το κατώτατο όριο των 5.000 ευρώ. Ο αγρότης του παραδείγµατος έπρεπε την 01.01.21 να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς, όµως δεν το έκανε.

Φέτος λοιπόν, (σσ. η ενηµέρωση από την ΑΑ∆Ε έχει ηµεροµηνία 16.08.21), έλαβε ενηµέρωση από την ΑΑ∆Ε που τον πληροφορεί ότι δεν έχει ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς, όπως είχε υποχρέωση να κάνει. Στην ίδια επιστολή καλείται να κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται προκειµένου να «έρθει στα ίσα του».

Πως µεταφράζεται αυτό στο παράδειγµα µας; Πρέπει:

α) Να κάνει ένταξη στο κανονικό καθεστώς µε ηµεροµηνία 01.01.21, (πρόστιµο 102,40 ευρώ).

β) Να υποβάλλει δύο περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το 2021, για το Α’ και Β‘ τρίµηνο, (πρόστιµο 102,40 ευρώ x 2 = 204,80 ευρώ).

γ) Αν δεν προλάβει έως τέλος Οκτωβρίου, θα κληθεί να υποβάλλει εκπρόθεσµα και την περιοδική δήλωση ΦΠΑ για το Γ’ τρίµηνο 2021, (πρόστιµο 102,40 ευρώ).

γ) Σε περίπτωση που έχει πουλήσει προϊόντα παραγωγής του, επειδή η αγορά έγινε µε παραστατικό εκδοθέν από την πλευρά του αγοραστή (τιµολόγιο αγοράς) και σε συνεννόηση µαζί του, να εκδώσει είτε τιµολόγιο πώλησης σε αντικατάσταση, είτε συµπληρωµατικό τιµολόγιο και να χρεώσει στον προµηθευτή του τον ΦΠΑ.

Οι παραπάνω ενέργειες θα του κοστίσουν 409,60 ευρώ σε πρόστιµα, συν κάτι «ψιλά» σε προσαυξήσεις (η κάθε υποβολή έχει αυτοτελές πρόστιµο 102,40 ευρώ), ενώ αν κάποιο ή κάποια από τα ΦΠΑ είναι χρεωστικά, τότε το αυτοτελές πρόστιµο εκτοξεύεται στα 250 ευρώ πλέον προσαυξήσεων και χαρτοσήµου.

Ακόµη κι αν ο αγρότης του παραδείγµατος είχε µεταβιβάσει τα δικαιώµατα του το Μάρτιο του 2021 κι έλαβε σήµερα την επιστολή από την ΑΑ∆Ε, θα πρέπει να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς µε ηµεροµηνία 01.01.21, να προχωρήσει στις όποιες αντικαταστάσεις τιµολογίων πώλησης (εφόσον είχε διενεργήσει πωλήσεις) και να κάνει διακοπή εργασιών µε την ηµεροµηνία της µεταβίβασης των δικαιωµάτων του.

Είναι συνεπώς εξαιρετικά επικίνδυνο και κοστοβόρο, να επιλέξει συνειδητά ο οποιοσδήποτε να µην ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Συµπέρασµα: Ελέγξτε το σύνολο επιδοτήσεων που λάβατε εντός του 2020 και επικοινωνήστε µε το λογιστή σας, για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.

Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας

Το ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας, όταν υποβλήθηκε από τους αιτούντες αποζηµίωση ήταν σε ισχύ. Τώρα που ολοκληρώνονται οι έλεγχοι έχει λήξει και οι Περιφέρειες ζητάνε την έκδοση νέου. Αιτήσεις υποβάλλονται στα κατά τόπους Πρωτοδικεία. Όποιος αρνηθεί, να του ζητήσετε να σας πει από που προκύπτει κάτι τέτοιο.

Έλεγχος κινήσεων για τον προσδιορισµό του καθαρού κέρδους

Kάντε ελέγχους στα τιμολόγια και στα έξοδα, μήπως λείπουν παραστατικά ή ξεχάσατε κάτι και προσδιορίστε περίπου που βρίσκεστε σε επίπεδο καθαρών κερδών, για να μην βρεθείτε προ εκπλήξεων στην φορολογική δήλωση.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

 

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών.