article_kontiadis-800x500

Στην εισαγγελική προσφυγή, οι εκπρόσωποι του Αγροτικού Συλλόγου στο Αμύνταιο, ζητούν ακόμα τα στοιχεία και τους χάρτες των ελαιώνων  με  αγριελιές που δηλώθηκαν στη Δυτική Μακεδονία και έλαβαν μερίδιο από το Εθνικό Απόθεμα,  όταν στην περιοχή   είναι αποδεδειγμένα μη δυνατή η καλλιέργεια αγριελιάς.

«Επειδή στις 7.10.2021 ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε και σε νέα συμπληρωματική κατανομή εθνικού αποθέματος σε 73 αιτούντες με Μ.Ο κατανομής 10.780 ευρώ ( 6 φορές μεγαλύτερη από το Μ.Ο. των 1.535 ευρώ κατανομής ανά αιτούντα  στην Δυτική Μακεδονία) σας καλούμε να μας δώσετε άμεσα αυτή την εντολή για να προβούμε έγκαιρα στις νόμιμες διαδικασίες ακύρωσή τους που ο ΟΠΕΚΕΠΕ μας εμποδίζει συστηματικά να κάνουμε» καταλήγουν οι διεκδικήσεις τους.

Παράλληλα σε συνέχεια της εξέλιξης των ημερών, που αφορά στην κακοπληρωμή της προκαταβολής του τσεκ, στο Αμύνταιο διεκδικούν τις κομμένες επιδοτήσεις  της τελευταίας τετραετίας, τροποποίηση της επίμαχης ΚΥΑ για τα βοσκοτόπια που ζημιώνει τους νέους κτηνοτρόφους και κατανομή του Εθνικού Αποθέματος 2021 έπειτα από τη διενέργεια ελέγχων, μαζί με κατάργηση της κατανομής βοσκοτόπων σε όσους δεν διαθέτουν ζώα διεκδικούν από την πλευρά οι οργανώσεις παραγωγών. Όπως εξηγούν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι του δραστήριου Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου, τελευταίες αποφάσεις που εκδόθηκαν δεν ικανοποιούν τα αιτήματά τους και θα επιμείνουν στις διεκδικήσεις τους.

Να μας επιστραφούν τα ποσά επιδοτήσεων που μας παρακρατήθηκαν παράνομα

Με δύο αποφάσεις το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, προσπάθησαν να συμμαζέψουν τα ασυμμάζευτα για την καταπάτηση των δημόσιων βοσκοτόπων και την κατανομή του εθνικού αποθέματος.

Εδώ και τρία χρόνια τους επισημαίναμε με κάθε τρόπο το πρόβλημα και σφύριζαν αδιάφορα.

Μας έλεγαν άσχετους και ότι δεν γνωρίζουμε τους κανονισμούς και την νομοθεσία για να κρύψουν την αμέλεια ή την συμμετοχή υπευθύνων.

Όμως και την νομοθεσία γνωρίζουμε και αγωνιστικότητα για να προασπίσουμε τα δικαιώματα μας έχουμε.

Για αυτό δεν θα σταματάμε.

Ζημιωθήκαμε, χάσαμε εισοδήματα και δεν θα εγκαταλείψουμε μέχρι να δικαιωθούμε τώρα από την Δικαιοσύνη, η οποία πιστεύουμε ότι θα αποδώσει και τις ευθύνες στους υπευθύνους που κάλυψαν την παρανομία.

Δεν μας φθάνουν οι αποφάσεις που εκδόθηκαν γιατί μπορεί να μείνουν κενό γράμμα. Περιμένουμε την εφαρμογή ειδικά για τους ελέγχους για την κατανομή και τις μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος.

Για αυτό ζητάμε

Όλα τα ποσά επιδοτήσεων που μας παρακρατήθηκαν με γραμμική μείωση, από το 2018 και μετά και δόθηκαν παράνομα σε καταπατημένα βοσκοτόπια ή άλλα ψευδή στοιχεία να μας επιστραφούν.
Η ΚΥΑ για την κατανομή των βοσκοτόπων να αλλάξει και να μην ζημιώνει τους κτηνοτρόφους και ειδικά τους νέους.
Καμία κατανομή δημόσιων βοσκοτόπων σε άσχετους με την γεωργική δραστηριότητα που δεν έχουν ζώα.
Η κατανομή του εθνικού αποθέματος 2021 να γίνει μετά από ελέγχους και να μας επιστραφεί το 2,5% της γραμμικής μείωσης που μας παρακρατήθηκε στην προκαταβολή του 70% παράνομα.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ

 

Το αίτημα προς τον Εισαγγελέα αναφέρει:

Κύριε Εισαγγελεύ

Δεδομένων των ανωτέρω,

ήτοι του δικαιολογημένου ενδιαφέροντός μας προς γνώση του περιεχομένου των εγγράφων τα οποία εζητήσαμε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επί των οποίων θεωρούμε μετά βεβαιότητος ότι θεμελιούται άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον για διεκδίκηση προσβληθέντων δικαιωμάτων μας, κατ΄ αρχάς ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Αρχών και εν ανάγκη, ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων,

επειδή η απάντηση των Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν, επιεικώς εκφραζόμενοι, όλως ελλειπής, ως δείκνυται δια των παρατεθειμένων ως άνω εγγράφων

Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε ΘΑ

σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 25παρ.4, εδ.β΄ του Ν. 1756/1988

όπως εκδώσετε παραγγελία προς την Διοίκηση και τις Υπηρεσίες του ΄΄ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΟΙΝΩΤΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ΄΄ (ΟΠΕΚΕΠΕ) που ελέγχεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο (Υπ. Αγρ. Αν/ξης) και επιτελεί δημοσία υπηρεσία με αντικείμενο την χορήγηση προς εμάς, τον αιτούντα Αγροτικό Σϋλλογο, αντιγράφων:

Όλων των βασικών εγγράφων και στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατανομή του Εθνικού Αποθέματος 2020 συμπεριλαμβανομένης και της γνωμοδότησης ( πρακτικού αριθμ 13 της 5.4.2021 της γνωμοδοτικής επιτροπής σχετικά με τους ελέγχους μεγάλων εκτάσεων βοσκοτόπων σε απομακρυσμένες περιοχές από την έδρα του αιτούντα και τον τρόπο απόδειξης και αποδοχής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ της νομότυπης κατοχής αυτών των εκτάσεων που, κατά την γνώμη μας, έχει οδηγήσει, εν τοις πράγμασι, στο μη έλεγχό δηλωθέντων, με αποτέλεσμα την δημιουργία κινήτρου για υποβολή εξωπραγματικών δηλώσεων.

Όλων των εγγράφων και των πινάκων που συνοδεύουν τα έγγραφα με τις ημερομηνίες 33412/3.6.2021 και 34166/7.6.2021 και των ελέγχων που πραγματοποίησε εκ των υστέρων ο ΟΠΕΚΕΠΕ βάσει αυτών των εγγράφων.

Των μισθωτηρίων που έχουν κατατεθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις δημόσιες εκτάσεις, για τις οποίες έχει παραδεχθεί και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ότι δεν ανήκουν όλες στην νόμιμη κατοχή των αιτούντων για τα 27.112 αλλά και των υπολοίπων από τα 55.300 στρέμματα (εγγραφο της 4.10.2021) ώστε με βάση τις γεωγραφικές συντεταγμένες να απευθυνθούμε στα αρμόδια δασαρχεία και το κτηματολόγιο προκειμένου να εξετάσουμε ή άλλως να επιβεβαιώσουμε, ότι πρόκειται για δημόσιες εκτάσεις.

Των στοιχείων και ενδεχομένως χαρτών των ελαιώνων με αγριελιές που δηλώθηκαν στη Δυτική Μακεδονία και έλαβαν μερίδιο από το Εθνικό Απόθεμα, όταν στην περιοχή είναι αποδεδειγμένα μη δυνατή η καλλιέργεια αγριελιάς.

Επειδή στις 7.10.2021 ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε και σε νέα συμπληρωματική κατανομή εθνικού αποθέματος σε 73 αιτούντες με Μ.Ο κατανομής 10.780 ευρώ ( 6 φορές μεγαλύτερη από το Μ.Ο. των 1.535 ευρώ κατανομής ανά αιτούντα στην Δυτική Μακεδονία) σας καλούμε να μας δώσετε άμεσα αυτή την εντολή για να προβούμε έγκαιρα στις νόμιμες διαδικασίες ακύρωσή τους που ο ΟΠΕΚΕΠΕ μας εμποδίζει συστηματικά να κάνουμε.

Μετά τιμής

Για τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

 

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών.