????????????????????????????????????

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η σχετική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μ. Βορίδη με τον κατάλογο των δικαιούχων ένταξης στην Δράση 10.1.09, «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

Πρόκειται για παραγωγούς των οποίων οι αιτήσεις στήριξης υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης (618/72071/05-04-2019) και αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 11 έως 15 της αριθμ. 401/48520/29-3-2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄1226/2-4-2018).

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη είναι ύψους 10.021.914,50 ευρώ και ο κατάλογος των δικαιούχων περιέχεται σε επισυναπτόμενο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εν λόγω απόφασης.

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, η απόφαση οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τις κάτωθι δεσμεύσεις:

 1. Να διατηρούν τον αριθμό των επιλέξιμων ζώων ένταξης για μία πενταετία.
 2. Να αποδέχονται και να διευκολύνουν την πραγματοποίηση των ελέγχων από τις αρμόδιες Εθνικές και Κοινοτικές Αρχές.
 3. Όλα τα ζώα που συμμετέχουν στη δράση πρέπει να φέρουν σήμανση (ενώτια, βώλους, κλπ), όπως προβλέπεται από την σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία
 4. Στην περίπτωση των ιπποειδών, θα πρέπει να φέρουν αναγνωριστικό στοιχείο, το οποίο να αντιστοιχεί μονοσήμαντα σε συγκεκριμένο κάτοχο/ιδιοκτήτη.
 5. Να ακολουθούν τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμόδιων Κέντρων Ζωικών Γενετικών Πόρων για την τήρηση των γενεαλογικών βιβλίων των φυλών στις οποίες ανήκουν τα ζώα τους και να εφαρμόζουν όλες τις υποχρεώσεις για την τήρησή του.
 6. Στην περίπτωση απομάκρυνσης επιλέξιμων ζώων από την εκμετάλλευση (σφαγή – πώληση), και για οποιαδήποτε μεταβολή να ενημερώνουν άμεσα και οπωσδήποτε πριν προβούν στην ενέργεια το αρμόδιο ΚΖΓΠ.
 7. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να υποβάλλουν κατ΄ έτος αίτηση πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 της 401/48520/29-3-2018 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄1226).
 8. Ειδικά οι δικαιούχοι με ιπποειδή οφείλουν να καταθέσουν στο αρμόδιο Κ.Ζ.Γ.Π βεβαιώσεις ταυτοποίησης των ιπποειδών τους μέχρι 31-10-2019. Η εν λόγω διαδικασία επαναλαμβάνεται κατ΄ έτος μέχρι τη λήξη της πενταετούς περιόδου δέσμευσης.
 9. Τα Κ.Ζ.Γ.Π εξετάζουν την ακρίβεια των στοιχείων των βεβαιώσεων και ακολούθως συμπεριλαμβάνουν τα ανάλογα δεδομένα στα γενεαλογικά βιβλία ή μητρώα που τηρούν.
 10. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να τηρούν φάκελο δικαιούχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της 401/48520/29-3-2018 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄1226) καθ? όλη τη διάρκεια τήρησης των δεσμεύσεων και για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων, ο οποίος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα

Ο φάκελος περιλαμβάνει κατά περίπτωση και κατ΄ ελάχιστον:

 • Αντίγραφο της αίτησης στήριξης
 • Απόφαση Ένταξης Πράξεων στην οποία να συμπεριλαμβάνεται ο δικαιούχος και τυχόν τροποποιήσεις αυτής
 • Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής
 • Βεβαίωση εγγραφής των ζώων στα γενεαλογικά βιβλία
 • Μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης των ζώων (χοίροι , αιγοπρόβατα)

Ειδικά οι δικαιούχοι με ιπποειδή

 • Βεβαίωση ταυτοποίησης ιπποειδούς για την αντιστοίχιση κάθε ιπποειδούς με τον ιδιοκτήτη του

Για περισσότερα δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ:

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

 

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών.