4_95

Η ενοικίαση ή η αγορά αγροτεµαχίων για την κάλυψη της υποχρεωτικής αύξησης 20% στην τυπική τους απόδοση, είναι κάτι που έχει ήδη ξεκινήσει να απασχολεί τους Νέους Αγρότες 2021, πριν καλά-καλά βγουν οι τελικοί εγκριτικοί πίνακες.

Σε 7 ευρώ το στρέμμα η συμπληρωματική ενίσχυση των Νέων Αγροτών ακόμα και χωρίς δικαιώματα

Για τα νέα αυτά στρέµµατα που θα αποκτήσουν, δεν πρόκειται να λάβουν νέα δικαιώµατα, όσοι ήδη από πέρσι ζήτησαν και πήραν Εθνικό Απόθεµα, ενώ ούτε στο ξεκίνηµα της νέας ΚΑΠ θα αποκτήσουν αυτόµατα καινούργια.

Όσον αφορά τη συµπληρωµατική ενίσχυση που δικαιούνται οι νέοι αγρότες καθώς ξεκίνησαν την τελευταία 5ετία τη δραστηριότητά τους, φέτος θα υπολογιστεί µε βάση τα δικαιώµατα που ήδη έχουν. Το πριµ υπολογίζεται στο 25-50% της µέσης αξίας των δικαιωµάτων των νεαρών αγροτών, µε όριο τα 25 δικαιώµατα (250 στρέµµατα). ∆ηλαδή ένας αγρότης µε µέση µοναδιαία αξία δικαιώµατος τα 200 ευρώ (20 ευρώ το στρέµµα) θα λάβει από 50 έως 100 ευρώ ανά δικαίωµα (καθορίζεται ετησίως) για έως 25 δικαιώµατα.

Για να λάβουν την αντίστοιχη ενίσχυση στη νέα ΚΑΠ, θα πρέπει πριν την υποβολή των αιτήσεων ΟΣ∆Ε να έχουν κάνει τη σχετική εκπαίδευση 150 ωρών από τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα. Αυτό αφορά µόνο όσους δεν διαθέτουν πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης και αποτελεί προαπαιτούµενο για το νέο καθεστώς νεαρών αγροτών του 2023.

Η ειδική ενίσχυση τώρα που θα λάβουν ορίστηκε στα 7 ευρώ το στρέµµα για όλη την επιλέξιµη έκταση που θα δηλώσουν (δεν απαιτείται η ύπαρξη δικαιωµάτων) και µέχρι το όριο των 1.250 ευρώ ανά εκµετάλλευση. Αναλυτικότερα, οι δικαιούχοι της ενίσχυσης θα πρέπει να διαθέτουν: Κατ’ ελάχιστο, είτε επίπεδο γνώσεων 4 (Επαγγελµατική Σχολή ή Λύκειο), είτε εκπαίδευση γεωτεχνικής κατεύθυνσης (κατ’ ελάχιστο 150 ωρών) που δεν αποτελεί µέρος πιστοποιητικού ή διπλώµατος (µη τυπικής εκπαίδευσης – βεβαίωση από την αρµόδια αρχή) και επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2 (απολυτήριο γυµνασίου). Εάν δεν καλύπτονται τα ελάχιστα εκπαιδευτικά προσόντα, οι δικαιούχοι πρέπει να διαθέτουν επαρκή επαγγελµατικά προσόντα. Τα προσόντα αυτά είναι: Άσκηση του επαγγέλµατος του αγρεργάτη µε πλήρη απασχόληση επί τρία συναπτά έτη ή επί ισοδύναµο χρονικό διάστηµα µε µειωµένο ωράριο, κατά την τελευταία δεκαετία (πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από αρµόδια αρχή, δελτία µισθοδοσίας ή εργόσηµο ή άλλα σχετικά έγγραφα, εφόσον διευκρινίζουν σαφώς τις επαγγελµατικές δραστηριότητες) και επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2 (απολυτήριο γυµνασίου).

Χρειάζεται επίσης προσοχή στην απόκτηση νέων αγροτεµαχίων καθώς αν τα αυξήσουν, ενδέχεται να απολέσουν οι νέοι αγρότες την αναδιανεµητική ενίσχυση. Μία ενίσχυση που φτάνει ανά εκµετάλλευση τα 2.000 ευρώ για τις αρόσιµες εκτάσεις, τα 1.700 ευρώ στα βοσκοτόπια και τα 430 ευρώ στις δενδρώδεις. Υπενθυµίζεται πως τα µέγιστα όρια είναι 120 στρέµµατα στις αροτραίες, 170 στρέµµατα στα βοσκοτόπια και τα 40 στρέµµατα στις δενδρώδεις.

 

 

Πηγή: Agronews 

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

 

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών.