agro8

Η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, των λιπασμάτων και των ζωοτροφών βρέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων των ευρωπαίων υπουργών Γεωργίας.

Η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, η αύξηση του κόστους των εισροών τόσο στον τομέα της κτηνοτροφίας (κόστος ζωοτροφών, ενέργεια κ.λπ.) όσο και στον τομέα των καλλιεργειών (λιπάσματα, ενέργεια κ.λπ.), βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Από ελληνικής πλευράς, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός, ζήτησε την δημιουργία ενός ειδικού πλαισίου στήριξης και ενίσχυσης των γεωργών και κτηνοτρόφων μας, Ελλήνων και Ευρωπαίων, ώστε να προστατεύονται από τις αυξήσεις τιμών στον τομέα της ενέργειας, των ζωοτροφών και των λιπασμάτων.

Στο μεταξύ βάσει πληροφοριών που παρείχαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη, οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ, έθεσαν στο τραπέζι των συζητήσεων την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, που έχει ισχυρό αντίκτυπο στις τιμές των περισσότερων γεωργικών εισροών.

Αυτό ισχύει ιδίως για τις τιμές των λιπασμάτων που υπερδιπλασιάστηκαν σε ένα έτος. Ο δείκτης τιμών λιπασμάτων της Παγκόσμιας Τράπεζας τον Νοέμβριο του 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 165 % σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2020.

Ειδικότερα, οι τιμές των αζωτούχων λιπασμάτων συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο αποτελεί την κύρια πρώτη ύλη για την παραγωγή αμμωνίου ή ουρίας. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, τον Νοέμβριο του 2021 οι παγκόσμιες τιμές της ουρίας και του DAP (φωσφορικό διαμμώνιο) αυξήθηκαν κατά 268% και 102% αντίστοιχα κατά το προηγούμενο έτος.

Παράλληλα, οι υψηλές τιμές της ενέργειας, σε συνδυασμό με τις διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες που προξένησε ο κοροναϊός έχουν αυξήσει το κόστος μεταφοράς και επέτειναν την ένταση στις αγορές βασικών προϊόντων.

Επίσης, τονίζεται πως, σχεδόν σε ολόκληρη την ΕΕ, οι επιπτώσεις της αύξησης του κόστους των ζωοτροφών και της ενέργειας γίνονται αισθητές σε μεγάλο βαθμό. Στο πλαίσιο αυτό, στις γραπτές παρατηρήσεις τους αρκετά κράτη μέλη, ιδίως οι Βουλγαρία, Τσεχία, Γερμανία, Ισπανία, Κροατία, Λετονία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, ζήτησαν να ληφθούν το συντομότερο δυνατόν έκτακτα μέτρα για την αγορά ή να παρασχεθεί άμεση στήριξη.

Οι προτεραιότητες της γαλλικής προεδρίας

Στο μεταξύ, τις προτεραιότητες της προεδρίας στον τομέα της γεωργίας και της αλιείας παρουσίασε ο Γάλλος υπουργός Γεωργίας. Αυτές οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν, αφενός, την αμοιβαιότητα των προτύπων εμπορίας – με άλλα λόγια, τη διασφάλιση ότι τα αγροδιατροφικά προϊόντα που εισάγονται στην Ευρώπη συμμορφώνονται με τα περιβαλλοντικά και υγειονομικά πρότυπα της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων – και, από την άλλη πλευρά, τη γεωργία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, ιδίως τη δέσμευση άνθρακα σε γεωργικά εδάφη.

Η προεδρία θα επιδιώξει επίσης να προωθήσει τις εργασίες στους ακόλουθους τομείς:

  • αξιολόγηση των εθνικών στρατηγικών σχεδίων, ως μέρος των προσπαθειών για τη διασφάλιση της διαφάνειας της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ
  • την πρόταση κανονισμού για τις στατιστικές για τις γεωργικές εισροές και εκροές
  • αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για τις γεωγραφικές ενδείξεις
  • ο κανονισμός για τα προϊόντα χωρίς αποψίλωση των δασών και
  • την πολιτική της ΕΕ για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων.

Στον τομέα της αλιείας, θα επικεντρωθεί στην αναθεώρηση του κανονισμού ελέγχου της αλιείας και θα προτείνει μια πολιτική συζήτηση για την κοινή αλιευτική πολιτική και την εφαρμογή της.

«Η εισαγωγή προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα παραγωγής της ίδιας της ΕΕ είναι ασυνεπής από κάθε άποψη, είτε οικονομική, είτε περιβαλλοντική. Η ανάληψη δράσης για τη διασφάλιση της αμοιβαιότητας των προτύπων αποτελεί σημαντικό καθήκον και βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων της γαλλικής προεδρίας», δήλωσε σχετικά ο Γάλλος υπουργός Γεωργίας και Τροφίμων.

Κατάσταση της αγοράς

Με βάση τις πληροφορίες που παρείχαν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, οι υπουργοί πραγματοποίησαν ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την κατάσταση της αγοράς για τα γεωργικά προϊόντα. Αν και ο αγροδιατροφικός τομέας της ΕΕ είχε καλές επιδόσεις στο σύνολό του, τα κράτη μέλη τόνισαν ορισμένες ανησυχίες, ιδίως τον αντίκτυπο στη γεωργία από την αύξηση του κόστους ενέργειας, εισροών και ζωοτροφών.

Η τσεχική αντιπροσωπεία πήρε επίσης τον λόγο για να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας του χοιρείου κρέατος στην Ευρώπη. Αυτό το σημείο έδωσε συνέχεια σε παρόμοια σημεία που τέθηκαν σε προηγούμενες συνόδους του Συμβουλίου και υποστηρίχθηκε από ορισμένες αντιπροσωπείες. Άλλα θέματα που συζητήθηκαν περιλάμβαναν κτηνιατρικές ασθένειες, όπως η αφρικανική πανώλη των χοίρων και η υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών, και οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο.

Η πολωνική αντιπροσωπεία πήρε επίσης τον λόγο για να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις του εμπάργκο που έχει επιβάλει η Λευκορωσία στις εισαγωγές ορισμένων αγροδιατροφικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των μήλων.

Οι βιώσιμοι κύκλοι άνθρακα

Η Επιτροπή παρουσίασε την ανακοίνωσή της για τους βιώσιμους κύκλους άνθρακα, η οποία ανοίγει το δρόμο για μελλοντική δράση με στόχο την υποστήριξη προληπτικών μέτρων που λαμβάνουν οι αγρότες για τη διευκόλυνση της απομάκρυνσης του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και τη μείωση της ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης CO 2.

Συνολικά, οι υπουργοί χαιρέτησαν την επικοινωνία και πολλοί πήραν τον λόγο για να μοιραστούν τις αντιδράσεις τους. Τα σημεία που τέθηκαν κατά τη συζήτηση περιλάμβαναν την ανάγκη να διαφυλαχθεί η επισιτιστική ασφάλεια (που είναι ο κύριος στόχος της γεωργικής πολιτικής), να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγκρουση με άλλες πολιτικές της ΕΕ (όπως η ΚΓΠ) και να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους. Η Προεδρία πρότεινε την έγκριση συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τις γεωργικές πτυχές της παρούσας ανακοίνωσης.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

 

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών.