w27-154808FWQkazyWAAAzVKF

Έτοιμη η πλατφόρμα https://digitalsme.gov.gr για τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για τη δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Πρόκειται για έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- NextGenerationEU και συνολικό προϋπολογισμό ύψους 445.000.000 ευρώ.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσαν στην συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, με το πρόγραμμα δίνονται πολλά λειτουργικά εργαλεία σε παρά πολλούς. Ο κ. Πιερρακάκης παρουσίασε το πρόγραμμα αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «θεωρούμε ότι θα παίξει έναν καθοριστικό ρόλο ώστε να μπορέσει να τις αναβαθμίσει. Νομίζω ότι είναι ένα αναγκαίο εργαλείο για αυτό και θα είναι χρήσιμο και χρηστικό».

Όπως επεσήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, «ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα που απευθύνεται αποκλειστικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτό που ανακοινώνεται σήμερα, πρόκειται για ενισχύσεις 445 εκατ. ευρώ, ενώ οι επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν από την πρωτοβουλία θα υπερβούν τις 200.000, αποδεικνύοντας ότι το πρόγραμμα Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” απευθύνεται στους πολλούς». Να σημειωθεί ότι η υποβολή των αιτήσεων έχει ήδη αρχίσει, η διαδικασία είναι απλή, με προσθήκη, ηλεκτρονικά, των στοιχείων και κωδικών των εταιρειών στην σχετική πλατφόρμα.

Να σημειωθεί επίσης, ότι την Τετάρτη 22 Ιουνίου άρχισε η υποβολή αιτήσεων για το voucher, από τις εταιρείες μέχρι 10 άτομα, η οποία θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου. Μέχρι και 30 Νοεμβρίου θα πρέπει να έχουν «αγοράσει» το ψηφιακό προϊόν και μέχρι 30 Δεκεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί.

Εταιρείες από 10-250 άτομα υποβάλλουν αιτήσεις από 22 Ιουνίου έως 14 Σεπτεμβρίου και μπορούν να πραγματοποιήσουν αγορές έως 31 Μαρτίου 2023 και έως 28 Απριλίου 2023 θα έχουν γίνει και όλες οι πληρωμές. Όπως ξεκαθάρισε ο κ. Σκυλακάκης, «όλη η φιλοσοφία των προγραμμάτων είναι ότι οι ίδιες οι επιχειρήσεις έχουν κίνητρο να αξιοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία. Και όταν δίνει ένα voucher με το οποίο μπορούν να πάρουν μόνο κάτι ψηφιακό με ελεγχόμενο τρόπο κατά τεκμήριο, θα αναζητήσουν κάτι που τους είναι χρήσιμο».

Το ποσό ενίσχυσης καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, για παράδειγμα με 5 ή 10 εργαζομένους ή πάνω από 40 και 250.

Να σημειώσουμε ότι οι επενδύσεις θα στοχεύουν στις τεχνολογίες και υπηρεσίες που προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα στις ηλεκτρονικές πληρωμές, στις ηλεκτρονικές πωλήσεις και στις εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης, στα εργαλεία ψηφιακής διαφήμισης, στα συστήματα τηλεργασίας, στην επιχειρηματική αναλυτική, στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, στις υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής, στην τεχνητή νοημοσύνη, στο διαδίκτυο των πραγμάτων, στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για ανέπαφη εξυπηρέτηση, στα συστήματα κυβερνοασφάλειας, στις υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, στα υποδείγματα και στο λογισμικό βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων, στην αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS.

Η δράση ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αγορά/αξιοποίηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και τη γενικότερη υποστήριξή τους για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό κατανέμεται σε τρία επιμέρους προγράμματα κρατικών ενισχύσεων:

* Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MME»,

* Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»,

* Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές».

Το Πρόγραμμα I «Ψηφιακά Εργαλεία MME» παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, με σκοπό την ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, μέσα από τη χρήση διαφόρων ψηφιακών εργαλείων.

Μέσω του Προγράμματος II «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών», προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, θα επιδοτηθούν ψηφιακές επενδύσεις, με την μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, ύψους από 200.000 ως 2 εκατ. ευρώ, για την ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών cloud.

Τέλος, με το Πρόγραμμα III «Ψηφιακές Συναλλαγές», ενισχύεται η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.

Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

* εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,

* αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),

* ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,

* αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

 

Δικαιούχοι του Προγράμματος

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.

2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα.

3. Έχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν την 01.01.2022.

4. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Η δράση υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ (εποπτευόμενο φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης), σύμφωνα με όσα ορίζονται σε κοινή απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

 

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών.