Τα τέλη εκτίμησης ανέρχονται στο ποσό των 0,10€ για κάθε δέντρο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Δήμο Καρπενησίου στο τηλέφωνο 2237 3 50044. Για την υποβολή των αιτήσεων είναι σημαντικό να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία.