Από το  Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου μετακινούν:

  1. Γεωπόνο Φυτοϋγειονομικό Ελεγκτή, με μεταπτυχιακό στην Δακοκτονία, με συμμετοχές σε Διεθνή σεμινάρια πάνω σε θέματα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και Εκπαιδευτή ξένων αποστολών Φυτοϋγειονομικών Ελεγκτών, λόγω της άριστης εφαρμογής των θεμάτων Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου από το αρμόδιο Τμήμα, μετά από τις σχετικές διαπιστώσεις του Υπ.Α.Α.Τ. και τον τοποθετούν στο Τμήμα Φυτικής και Ζωικής παραγωγής.
  2. Γεωπόνο Φυτοϋγειονομικό Ελεγκτή  με εκπαίδευση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο σε θέματα φυτοπροστασίας και άριστη γνώση αυτών, με 36 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Δημόσιο στο Τμήμα Έγγειων Βελτιώσεων και τοποθετούν στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας υγείας!!! που δεν έχει καμία σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.

Τέλος μετακινούν Γεωπόνο μη Φυτοϋγειονομικό Ελεγκτή που ασχολείται με την Μελισσοκομία από το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής παραγωγής στο Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.

Είναι σαφής η προσπάθεια διάλυσης ενός Τμήματος που λειτουργεί άψογα κατά γενική ομολογία και πολιτών και του Υπουργείου.

Ερωτάτε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου να μας απαντήσει για την σκοπιμότητα αυτών των μετακινήσεων, τον καλούμε να τις ανακαλέσει εδώ και τώρα, διαφορετικά η ΠΟΓΕΔΥ θα κινηθεί Θεσμικά και Δικαστικά γι την αποκατάσταση της νομιμότητας.