vamvakia

Ολοκληρώνεται η συγκομιδή στις καλλιέργειες βαμβακιού και η παράδοση του τελικού προϊόντος στα εκκοκκιστήρια. Κατά την φετινή καλλιεργητική περίοδο η ζημιά στην παραγωγή από το πράσινο σκουλήκι ήταν ελάχιστη στο σύνολο των καλλιεργούμενων εκτάσεων όπως αναφέραμε σε προηγούμενα δελτία μας. Από πλευράς ρόδινου σκουληκιού η ζημιά ήταν ομοίως ελάχιστη.

Την εποχή αυτή οι προνύμφες (σκουλήκια) και των δύο εντομολογικών εχθρών ποσύρονται προκειμένου να διαχειμάσουν σε διάφορα φυσικά καταφύγια μέσα στα βαμβακοχώραφα. Οι προνύμφες του πράσινου νυμφώνονται μέσα στο έδαφος (συνήθως στα πρώτα 5-10 εκ.), ενώ του ρόδινου διαχειμάζουν είτε μέσα στο έδαφος, είτε μέσα στα υπολείμματα της καλλιέργειας (καρύδια και στελέχη). Όσα από αυτά τα έντομα επιβιώσουν από τις αντίξοες συνθήκες του χειμώνα, αλλά και τον παρασιτισμό και τις ασθένειες, θα δώσουν την άνοιξη τα ακμαία (πεταλούδες), από τα οποία θα προκύψει η πρώτη γενιά των προνυμφών που προσβάλουν τις καλλιέργειες. Συνεπώς, καλλιεργητικές επεμβάσεις που αυξάνουν τη θνησιμότητα των διαχειμαζόντων εντομολογικών εχθρών, βοηθούν αποτελεσματικά στη δραστική μείωση του πληθυσμού των εντόμων που θα δραστηριοποιηθούν την άνοιξη στις νέες καλλιέργειες.

Προκειμένου κατά την νέα καλλιεργητική περίοδο να περιορισθεί ο κίνδυνος ληθυσμιακών εξάρσεων των δύο εντομολογικών εχθρών, ασχέτως εάν γίνει αλλαγή καλλιέργειας στο χωράφι, συνιστάται η πιστή εφαρμογή των παρακάτω μετασυλλεκτικών καλλιεργητικών μέτρων:

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Α) ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ: Για την ελαχιστοποίηση του αριθμού των επιτυχώς διαχειμαζόντων εντόμων, κρίνεται ως απολύτως απαραίτητο μετά τη στελεχοκοττή να νίνει άροση του εδάφους (όργωμα με υνιοφόρο αλέτρι) σε βάθος 20-25 εκατοστών κατά το φθινόπωρο σε όλα τα χωράφια που καλλιεργήθηκαν υε βαμβάκι ανεξαρτήτως της επόμενης καλλιέρ^ειας του χωραφιού, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης αναστροφή του εδάφους και πλήρης ενσωμάτωση των θρυμματισμένων από τη στελεχοκοπή υπολειμμάτων των βαμβακοφύτων. Με το μέτρο αυτό επιτυγχάνονται:

1.Άμεση καταστροφή (μηχανική) των νυμφών.

2.Έκθεση των νυμφών σε αντίξοες κλιματικές συνθήκες.

3.Έκθεση των νυμφών σε αντίξοες εδαφικές συνθήκες (πχ. υδατικός κορεσμός

του εδάφους σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες αυτού).

  1. Μεταφορά των νυμφών σε βάθη 20-25 εκατοστών και καταστροφή των στοών εξόδου των πεταλούδων με επακόλουθο μηχανική αδυναμία εξόδου των πεταλούδων στην επιφάνεια του εδάφους.

Η χρήση άλλων καλλιεργητικών πρακτικών όπως ρίπερ, καλλιεργητής δισκοσβάρνα κ.α., αντί του οργώματος με υνιοφόρο αλέτρι, δεν επιτυγχάνουν αναστροφή του εδάφους και ως εκ τούτου δεν αποτελούν αποτελεσματικές μεθόδους ελέγχου του πράσινου σκουληκιού.

Ενδεχόμενη αύξηση του κόστους καλλιέργειας, ισοσκελίζεται από τη μείωση του αριθμού των ψεκασμών με εντομοκτόνα που θα απαιτηθούν κατά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

Επιπλέον, προστατεύεται τόσο το περιβάλλον, όσο και η υγεία του ίδιου του καλλιεργητή. Σημαντικότατη συμβολή στην μείωση του πληθυσμού των εντόμων αποτελεί η τήρηση προγράμματος αμειψισποράς πενταετούς διάρκειας με σιτηρά και ψυχανθή.

Β) ΡΟΔΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ: Όπως και στο πράσινο σκουλήκι, η στελεχοκοπή, ο ψιλοτεμαχισμός και ο θρυμματισμός των καρυδιών με στελεχοκόπτη/καταστροφέα και στη συνέχεια η άροση ενσωμάτωσης, είναι η πλέον αποτελεσματική μέθοδος για τον έλεγχο και του ρόδινου σκουληκιού.

Ιδιαίτερα δε με τον τύπο του οριζόντιου κυλίνδρου (καταστροφέας) θανατώνονται περισσότερες προνύμφες από ότι με τον περιστροφικό τύπο στελεχοκόπτη (κοινός στελεχοκόπτης).

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

 

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών.