Χριστιάνα Καλογήρου: Στο ΥΠΑΑΤ διαμορφώνουμε τη Νέα Εθνική Στρατηγική για τον αγροδιατροφικό τομέα

περιλαμβάνει 7 κατευθύνσεις