Μηχάνημα για Ζωοτροφές

Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου και ώρα 08:30, στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα πραγματοποιηθεί το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρίας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (Ε.Γ.Μ.Ε.) με θέμα: «Η Γεωργική Μηχανική βασικό στοιχείο αειφόρου ανάπτυξης της γεωργίας». Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από την Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος και το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (Ε.Γ.Μ.Ε.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο, το οποίο ιδρύθηκε το 1993 με σκοπό τη προώθηση, το συντονισμό και την ενθάρρυνση της επιστημονικής έρευνας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στα
αντικείμενα της Γεωργικής Μηχανικής και τη διάδοση των αποτελεσμάτων στον ελληνικό και διεθνή χώρο, καθώς επίσης την ενθάρρυνση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των Γεωργικών Μηχανικών με τη βιομηχανία, τις εταιρείες και
τους φορείς και εκπροσώπους που εμπλέκονται με τη γεωργική παραγωγή.

Μέλη της Ε.Γ.Μ.Ε. είναι Γεωπόνοι πτυχιούχοι των Γεωπονικών Τμημάτων ή των Τομέων και Τμημάτων Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, Γεωργικής Μηχανικής, Εδαφολογίας, Εγγείων Βελτιώσεων και Διπλωματούχοι Μηχανικοί με μεταπτυχιακές σπουδές στη Γεωργική Μηχανική και πτυχιούχοι άλλων Σχολών, που ασχολούνται επί σειρά ετών με τα αντικείμενα του Γεωργικού Μηχανικού.

Η Ε.Γ.Μ.Ε. είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργικών Μηχανικών European Society of Agricultural Engineers (EurAgEng). Διοργανώνει τακτικά Πανελλήνια συνέδρια κάθε δύο χρόνια καλύπτοντας τις θεματικές ενότητες της διαχείρισης των υδατικών και εδαφικών πόρων, των γεωργικών μηχανημάτων και της εκμηχάνισης της γεωργίας, των αγροτικών κατασκευών, της επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στη γεωργία κ.ά. Στο συνέδριο μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι ενδιαφερόμενοι (υπάρχει συμμετοχή) ακόμη και μη μέλη της Ε.Γ.Μ.Ε.

Στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

1. Γεωργικά Μηχανήματα –Εξοπλισμοί
α. Ανάπτυξη – Σχεδιασμός
β. Διαχείριση Γεωργικού Εξοπλισμού
γ. Συμπεριφορά – Δοκιμές
δ. Τυποποίηση, Εργονομία και Ασφάλεια
ε. Κανονισμοί Παραγωγής
στ. Ποιότητα και Διαχείριση

2. Υδατικοί Πόροι
α. Αρδεύσεις – Στραγγίσεις
β. Υδρολογία
γ. Διαχείριση Υδατικών Πόρων
δ. Ποιότητα και Ρύπανση Υδατικών Πόρων
ε. Πλημμύρες – Ξηρασίες
στ. Κλιματικές Αλλαγές και Υδατικοί Πόροι
ζ. Ποιοτική σύσταση επιφανειακών & υπόγειων υδάτων

3. Αγροτικές Κατασκευές
α. Σχεδιασμός και Οργάνωση
β. Συστήματα Ελέγχου και Ρύθμισης Τεχνητού Περιβάλλοντος
γ. Τεχνολογία και Επιστήμη Υλικών
δ. Θερμοκήπια: Σχεδιασμός, Διαχείριση, Έλεγχος
ε. Κτηνοτροφικά Κτίρια: Σχεδιασμός, Διαχείριση, Έλεγχος

4. Εδαφικοί Πόροι
α. Φυσική και Χημεία Εδάφους
β. Γονιμότητα Εδάφους
γ. Γένεση, Ταξινόμηση και Χαρτογράφηση Εδαφών
δ. Έδαφος και Περιβάλλον
ε. Ερημοποίηση
στ. Περιβαλλοντική Γεωχημεία

5. Περιβάλλον
α. Αειφορική Γεωργική Παραγωγή
β. Διαχείριση Αγρο-οικοσυστημάτων
γ. Διαχείριση Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Αποβλήτων
δ. Περιβαλλοντική Μηχανική
ε. Επεξεργασία Λυμάτων και Επαναχρησιμοποίηση
στ. Έργα Πρασίνου
ζ. Φυσικές Καταστροφές

6. Αγρομετεωρολογία
α. Διαχείριση Κινδύνων στη Γεωργία
β. Πρότυπα Ανάπτυξης Καλλιεργειών
γ. Κλιματική Αλλαγή

7. Μετασυλλεκτική / Μετασυγκομιστική Τεχνολογία
α. Χειρισμοί και Διαχείριση Γεωργικών Προϊόντων
β. Ξήρανση – Συντήρηση – Αποθήκευση
γ. Ανίχνευση Ποιότητας – Διαλογή και Συσκευασία – Πιστοποίηση

8. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Αγροτικό Χώρο
α. Εξοικονόμηση Ενέργειας
β. Ηλιακή – Αιολική Ενέργεια
γ. Γεωθερμία
δ. Βιομάζα – Βιοκαύσιμα
ε. Υδροηλεκτρικά Συστήματα

9. Καινοτομία και Νέες τεχνολογίες
α. Αυτοματισμοί
β. Γεωργία Ακριβείας
γ. Ιχνηλασιμότητα
δ. Τεχνητή Νοημοσύνη
ε. Τηλεπισκόπιση – Φωτογραμμετρία και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
στ. Αυτόνομα Οχήματα και Ρομποτική στη Γεωργία
ζ. Πληροφοριακά Συστήματα – Λογισμικά
η. Εφοδιαστική Αλυσίδα (logistics)
θ. Τεχνολογίες Διαδικτύου (cloud, IoT)

10. Σπουδές στη Γεωργική Μηχανική και Αγορά Εργασίας

Πληροφορίες: Τμήμα ΓΦΠΑΠ, Π.Θ. Οδ. Φυτόκου, ΤΚ 38446, Βόλος
Τηλ.: 2421093244, 2421093228, Fax: 2421093144
e-mail: 2019.egme@gmail.com, http://www.egme.gr

 

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

 

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών.