Μπαγινέτας

«Οι πολιτικές μας βάσει του αναπτυξιακού μας σχεδιασμού για την αγροτική ανάπτυξη αφορούν κυρίως τις επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα»

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ στον Δημήτρη Τζιβελέκη

«Η Πανδημία του Covid 19 προκάλεσε σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις σε όλους του τομείς της οικονομικής δραστηριότητας συμπεριλαμβανομένου και του πρωτογενή, Γεωργία- Κτηνοτροφία – Αλιεία» επισημαίνει ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων. Και σημειώνει ότι «το ΥπΑΑΤ από την πρώτη στιγμή σχεδίασε και εφάρμοσε στοχευμένα μέτρα σε συνεργασία με την ΕΕ και τα συναρμόδια Υπουργεία. Ενώ σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, ύστερα και από πρωτοβουλία του ΥπΑΑΤ -όπως διευκρινίζει- θεσπίστηκαν έκτακτα μέτρα που αφορούσαν τόσο διαδικασίες Αγροτικής και Αλιευτικής Πολιτικής (ΠΑΑ, ΕΠΑλΘ) όσο και το καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων.»

Ο κ. Μπαγινέτας, αναφερόμενος στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν στον ΕΛΓΑ διευκρινίζει ότι «θα μπει άμεσα σε διαβούλευση», με στόχο το περιορισμό και την εξάλειψη των ανορθολογικών χρεών και υποχρεώσεων του ΕΛΓΑ, αλλά και τη βελτίωση της διοικητικής και παραγωγικής του δυναμικότητας.»

Ο Γενικός Γραμματέας αναφέρεται και σε ένα άλλο σημαντικό θέμα που αφορά τον αγροτικό κόσμο, την «ανανέωση των γενεών» που παραμένει μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις και όπως υποστηρίζει «καλείται να αντιμετωπίσει και η νέα ΚΑΠ». Επίσης αναφερόμενος για τον «συνολικό προϋπολογισμό που θα οριστεί για τη νέα ΚΑΠ» επισημαίνει ότι «θα επηρεάσει το είδος και το ύψος των εκάστοτε ‘επιδοτήσεων’ έχοντας ως γνώμονα τις κεντρικές κατευθύνσεις της ΕΕ, οι οποίες αφορούν την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους, τη βιοποικιλότητα»

ΕΡ: Να ξεκινήσουμε πρώτα με το θέμα των ημερών, των Κορωνοϊό που ταλάνισε την Ελληνική οικονομία και γενικότερα την παγκόσμια οικονομία. Θα ήθελα να ρωτήσω για τις επιπτώσεις που είχε στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία;

ΑΠ: Η Πανδημία του Covid 19 προκάλεσε σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις σε όλους του τομείς της οικονομικής δραστηριότητας συμπεριλαμβανομένου και του πρωτογενή, Γεωργία- Κτηνοτροφία – Αλιεία. Μια αποτίμηση της κατάστασης κατέδειξε ότι υπήρξαν κλάδοι που εμφανίστηκαν πιο «ευαίσθητοι» στην παρούσα συγκυρία, όπως η ανθοκομία η οινοποιία, τα αρωματικά φυτά, τα οπωροκηπευτικά, η αιγοπροβατοτροφία, η αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, καθώς επηρεάστηκαν πιο άμεσα από την αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων (εστίασης, αναψυχής, ξενοδοχείων, λαϊκών αγορών, περιορισμός μετακινήσεων κλπ) και την αναγκαστική μείωση της εξαγωγικής τους δυνατότητας. Αντίθετα, υπήρχαν και κλάδοι όπως αυτός των εσπεριδοειδών που δεν παρουσίασαν καμία αρνητική μεταβολή, αντιθέτως υπήρξε αύξηση της κατανάλωσης και καλύτερες τιμές πώλησης των προϊόντων. Τo Υπουργείο εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά της εξελίξεις προκειμένου να επέμβει στοχευμένα όπου κριθεί απαραίτητο.

ΕΡ: Ποια τα μέτρα προστασίας για τους αγρότες, τα προϊόντα καθώς και για τους καταναλωτές;

ΑΠ: Το ΥπΑΑΤ από την πρώτη στιγμή σχεδίασε και εφάρμοσε στοχευμένα μέτρα σε συνεργασία με την ΕΕ και τα συναρμόδια Υπουργεία. Σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, ύστερα και από πρωτοβουλία του ΥπΑΑΤ θεσπίστηκαν έκτακτα μέτρα που αφορούσαν τόσο διαδικασίες Αγροτικής και Αλιευτικής Πολιτικής (ΠΑΑ, ΕΠΑλΘ) όσο και το καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων. Στο πλαίσιο αυτό δόθηκαν ενισχύσεις σε πληττόμενους κλάδους καθώς και παρατάσεις σε προθεσμίες διαδικασιών διαφόρων εν εξελίξει μέτρων. Επίσης, τροποποιήθηκε το πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων προς όφελος των πληττόμενων επιχειρήσεων των τομέων Γεωργίας και Αλιείας, τροποποιήθηκε το πλαίσιο για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis) για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες. Σε εθνικό επίπεδο πραγματοποιήθηκε υπαγωγή των πληττόμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα στη σχετική λίστα των ωφελούμενων ΚΑΔ, επεκτάθηκε ο χρόνος εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2019 στον ΕΛΓΑ, εξαιρέθηκαν κατηγορίες από την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων (εμπορία γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων, πολλαπλασιαστικού υλικού, ζωοτροφών και κτηνιατρικών φαρμάκων), αυξήθηκαν οι διαθέσιμοι πόροι για έγκριση επενδύσεων μέσα από το ΠΑΑ στον τομέα της Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων. Το ΥπΑΑΤ από την πρώτη στιγμή σχεδίασε και εφάρμοσε στοχευμένα μέτρα σε συνεργασία με την ΕΕ και τα συναρμόδια Υπουργεία.

ΕΡ: Σε ότι αφορά στον ΕΛΓΑ τι σχέδιο υπάρχει στο υπουργείο για την αναβάθμιση και την αναδιάρθρωση του;

ΑΠ: Σε διαβούλευση θα μπει άμεσα το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν στον ΕΛΓΑ. Όπως έχει αναφέρει και ο Υπουργός οι ρυθμίσεις αυτές στοχεύουν α) στο περιορισμό και την εξάλειψη των ανορθολογικών χρεών και υποχρεώσεων του ΕΛΓΑ και β) στη βελτίωση της διοικητικής και παραγωγικής του δυναμικότητας. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκουμε να βελτιωθεί η δημοσιονομική του κατάσταση, να εξυγιανθεί ταμειακά και να χαρακτηριστεί πλέον συνεπής στις αποπληρωμές και τις καταβολές των ζημιών και λοιπών υποχρεώσεων του. Επιπλέον, σε αυτό έχει συσταθεί ομάδα εργασίας που συγκεντρώνει υλικό και μελετά τις συνθήκες στην αγροτική ασφάλιση προκειμένου να καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση και να προετοιμαστεί η σχετική αναδιάρθρωση του τοπίου.

ΕΡ: Ένα θέμα που καίει τον αγροτικό κόσμο είναι τι θα προβλέπει η νέα ΚΑΠ και αν θα μειωθούν οι επιδοτήσεις;

ΑΠ: Την παρούσα περίοδο εξελίσσεται η διαβούλευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027, το οποίο θα καθορίσει και τους πόρους που θα διατεθούν στις διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες, όπως της νέας ΚΑΠ. Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα οριστεί για τη νέα ΚΑΠ θα επηρεάσει το είδος και το ύψος των εκάστοτε «επιδοτήσεων» έχοντας ως γνώμονα τις κεντρικές κατευθύνσεις της ΕΕ, οι οποίες αφορούν την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους, τη βιοποικιλότητα. Εν παραδείγματι, η ΕΕ προβλέπει ότι το 40% των συνολικών πόρων της ΚΑΠ θα πρέπει να απορροφηθούν σε δράσεις για την κλιματική αλλαγή. Η νέα ΚΑΠ θα εξακολουθήσει να στηρίζεται σε 2 Πυλώνες, Πυλώνας Ι-άμεσες ενισχύσεις, και Πυλώνας ΙΙ –Αγροτική Ανάπτυξη, των οποίων όμως τα Μέτρα θα προσανατολίζονται στις κατευθύνσεις που αναφέραμε.

ΕΡ: Είστε, θα έλεγε κανείς, το νέο αίμα στο Υπουργείο με νέες ιδέες, ποιες θα μπορούσαν να είναι οι εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας, ώστε να προσανατολιστούν οι αγρότες;

ΑΠ: Οι επιλογές πάντα είναι ποικίλες. Το σημαντικό είναι να χειριστούμε τις διαδικασίες παραγωγής πιο ορθολογικά με αίσθημα συνεργατικότητας. Οι αγροτικές συλλογικές οργανώσεις έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν ένα αξιόπιστο αγροτικό επιχειρηματικό μοντέλο, με προοπτικές στον πρωτογενή τομέα. Το μοντέλο αυτό εξασφαλίζει στα μέλη της τόσο τη μείωση του κόστους στη παραγωγική διαδικασία όσο και την αποτελεσματική ανταπόκριση στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς ποιοτικά και ποσοτικά. Αυτός πρέπει να είναι ένας από τους επόμενους βασικούς στόχους για τον παραγωγό. Από πλευράς Υπουργείου προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε τη θέση των παραγωγών σε αυτή την κατεύθυνση μέσω α) των νομοθετικών παρεμβάσεων (νέος νόμος για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, νέο νομικό πλαίσιο για τη σύσταση Εθνικών Διεπαγγελματικών Οργανώσεων ανά προϊόν), β) της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς, αλλά και γ) με Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για τη σύσταση ομάδων παραγωγών και την υλοποίηση συλλογικών επενδύσεων, ταυτόχρονα με την προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την προστασία των παραγωγών από καταχρηστικές συμπεριφορές και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

ΑΠ: Το Υπουργείο βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, τον εποπτευόμενο φορέα που πιστοποιεί αυτές τις κατηγορίες προϊόντων. Σκοπός μας είναι να κατοχυρωθούν περισσότερα προϊόντα ως προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) με σκοπό να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία και να προωθηθούν τόσο στη τοπική όσο και στην Ευρωπαϊκή αγορά. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί ταυτότητα στον Έλληνα παραγωγό, ενώ παράλληλα θα βελτιωθεί και το ατομικό του εισόδημα.ΕΡ: Ποιες ενέργειες κάνει το Υπουργείο για να προστατευτούν τα προϊόντα ΠΟΠ-ΠΓΕ (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης – Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης);

ΕΡ: Αλήθεια, ένα μεγάλο ερώτημα που τίθεται στις μέρες μας είναι πως επηρεάζουν και σε τι βαθμό οι κλιματικές επιπτώσεις στην γεωργία;

ΑΠ: Η E.E. έχει αναλάβει μια σειρά ιδιαίτερα φιλόδοξων πολιτικών πρωτοβουλιών, από τα σχέδια Κανονισμών της νέας ΚΑΠ μέχρι την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» (Green Deal) και τον Ευρωπαϊκό Νόμο για το Κλίμα με ορίζοντα το 2050, αποδεικνύοντας έμπρακτα την ισχυρή βούληση των ηγετών της για την υιοθέτηση και εφαρμογή ουσιαστικών και αποτελεσματικών δράσεων τόσο για την κλιματική αλλαγή όσο και για το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους. Οι νέες στρατηγικές της Ε.Ε. για το περιβάλλον και το κλίμα θα επηρεάσουν σημαντικά τον τρόπο παραγωγής και τις ενισχύσεις των παραγωγών μέσω της νέας ΚΑΠ, γεγονός που απαιτεί έγκαιρη ενημέρωση – πληροφόρηση, προνοητικό σχεδιασμό καθώς και αναθεώρηση κατεστημένων αντιλήψεων και νοοτροπιών από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η Στρατηγική για τη Γεωργία με τίτλο «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» (Farm to Fork Strategy) προβλέπει τη μετάβαση σε ένα δίκαιο, υγιεινό και φιλικό προς το περιβάλλον διατροφικό σύστημα, αξιοποιώντας μια πληθώρα πολιτικών και μέτρων για τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα, την κυκλική οικονομία. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι στους στόχους της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η μείωση έως το 2030 της χρήσης των φυτοφαρμάκων κατά 50% και των λιπασμάτων κατά τουλάχιστον 20%, των πωλήσεων αντιμικροβιακών ουσιών που χρησιμοποιούνται στην κτηνοτροφία και στις ιχθυοκαλλιέργειες κατά 50%, καθώς και η ένταξη τουλάχιστον του 25% των γεωργικών εκτάσεων στο καθεστώς της βιολογικής γεωργίας. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος μας είναι η μετάβαση προς ένα νέο οικονομικό μοντέλο που θα σέβεται τις θεμελιώδεις οικολογικές αξίες και τα όρια των φυσικών μας πόρων, χωρίς να μεγαλώνει τις υφιστάμενες ανισότητες ή να δημιουργεί νέες.

ΕΡ: Υπάρχουν ευκαιρίες για ανάπτυξη της επαρχίας μέσα από το LEDER για την τοπική ανάπτυξη;

ΑΠ: Οι τοπικές στρατηγικές ανάπτυξης υλοποιούνται με τα τοπικά προγράμματα LEADER σε όλη τη χώρα, μέσω χρηματοδότησης επενδύσεων ιδιωτικού και δημοσίου χαρακτήρα, προκειμένου να ενδυναμωθεί ο οικονομικός και κοινωνικός ιστός των αγροτικών μας περιοχών. Με αυτό τον τρόπο γίνεται στοχευμένη προσπάθεια να υπάρξει σύνδεση του πρωτογενή τομέα με τους λοιπούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας των αγροτικών περιοχών, οι οποίες πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια και την ερήμωση (ορεινές, μειονεκτικές, νησιωτικές περιοχές). Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας εναλλακτικών και συμπληρωματικών εισοδημάτων στους αγρότες αλλά και στους κατοίκους της υπαίθρου.

ΕΡ: Ποια είναι τα μέτρα που προωθούν των εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και προσδίδουν προστιθέμενη αξία στα αγροτικά προϊόντα;

ΑΠ: Οι πολιτικές που περιλαμβάνονται στον αναπτυξιακό μας σχεδιασμό για την αγροτική ανάπτυξη αφορούν κυρίως στις επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα και για την μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, όπως επίσης και στις δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ένα από τα εμβληματικότερα μέτρα του ΠΑΑ, είναι το μέτρο των Σχεδίων Βελτίωσης. Στο πλαίσιο του μέτρου αυτού συγχρηματοδοτούνται επενδύσεις εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της χώρας με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Πρόγραμμα με μεγάλη αναπτυξιακή συμβολή είναι και αυτό της Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων, στο οποίο συγχρηματοδοτούνται επενδύσεις με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και τη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών μας προϊόντων. Ταυτόχρονα, σημαντικές χρηματοδοτήσεις φαίνεται ότι προσφέρουν στους παραγωγούς μας και για τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα του ΠΑΑ, όπως είναι οι δράσεις της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Στις δράσεις αυτές, οι παραγωγοί χρηματοδοτούνται για την ανάληψη δεσμεύσεων που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων, καθώς και στη παραγωγή υγιεινών και ποιοτικών γεωργικών προϊόντων. Εξάλλου όπως ήδη έχει αναφερθεί, αυτές είναι και οι βασικές Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την νέα ΚΑΠ.

Σκοπός μας είναι να κατοχυρωθούν περισσότερα προϊόντα ως προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ)

ΕΡ:  Ένα κρίσιμο ζήτημα για το μέλλον του αγροτικού τομέα είναι και η ηλικιακή ανανέωση του αγροτικού μας πληθυσμού. Ποιες ενέργειες μπορούν να αναληφθούν για αυτό;

ΑΠ: Η ανανέωση των γενεών παραμένει μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει και η νέα ΚΑΠ. Με βάση πρόσφατα στοιχεία του ΥπΑΑΤ, η μέση ηλικία των αρχηγών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της χώρας μας ανέρχεται στα 57 έτη, ενώ μόλις το 3,5% των κατόχων γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι ηλικίας έως 34 ετών. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο να βελτιωθεί η στόχευση της στήριξης που παρέχει η ΕΕ σε Νέους Γεωργούς, ώστε να προωθηθεί αποτελεσματικά η ανανέωση των γενεών. Στη κατεύθυνση αυτή θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην επόμενη ΚΑΠ 2021-2027 προκειμένου να σχεδιαστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Μέτρα του ΠΑΑ που θα δίνουν κίνητρα εισόδου των Νέων Γεωργών στον αγροτικό τομέα σε συνδυασμό με μέτρα για την εκπαίδευσή τους και την ενίσχυση των επιχειρηματικών τους. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να επιτευχθεί αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

 

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών.