binary comment

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ), σε συνέχεια της τηλεδιάσκεψης της Περιφέρειας Αττικής και την ενημέρωση των συναδέλφων μας ότι απορρίφθηκε η πρόταση των Κτηνιάτρων της Περιφέρειας Αττικής και της ΠΕΚΔΥ Πρωτοβάθμιου Σωματείου – Μέλους μας, με σκοπό την πρόληψη λαθών του παρελθόντος που θα οδηγήσουν σε έναν ακόμα αναποτελεσματικό Οργανισμό, σας υποβάλλουμε την πρόταση της Ομοσπονδίας μας και παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη από την αρμόδια πολιτική ηγεσία της Περιφέρειας Αττικής.

Η πρόταση που συντάχθηκε και απεστάλη στους Συναδέλφους μας Γεωτεχνικούς από τον Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας δεν εκφράζει τη βούληση των Γεωτεχνικών της Περιφέρειάς σας και θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν εκφράζει και την βούληση της πολιτικής ηγεσίας. Οι αποφάσεις για τον Οργανισμό της Περιφέρειας δεν μπορεί να βρίσκονται σε πλήρη αναντιστοιχία με τις υποκείμενες Γεωπονικές, Κτηνιατρικές και Ιχθυολογικές Υπηρεσίες της και θεωρούμε ότι οι αποφάσεις αυτές είναι πολύ σοβαρές γιατί αφορούν το μέλλον της Περιφέρειας και δεν μπορεί να λαμβάνονται μόνο από έναν Γενικό Διευθυντή αγνοώντας τη βούληση ολόκληρων κλάδων όπως των Γεωπόνων, των Κτηνιάτρων και των Ιχθυολόγων.

Η πρόταση Οργανισμού που παρουσιάστηκε από τον Γενικό Διευθυντή κρίνεται απορριπτέα και ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα χαρακτηριστικά του:

  • Εξαφάνιση του Κτηνιατρικού Κλάδου (δεν γίνεται πουθενά η αναφορά στον κλάδο των Κτηνιάτρων) ενώ στον Ενωσιακό Κανονισμό Ε.Ε. 2017/625 για τους επισήμους ελέγχους γίνεται σαφής αναφορά στον επίσημο Κτηνίατρο και στους επισήμους Κτηνιατρικούς ελέγχους.
  • Στα Γεωπονικά, Ιχθυολογικά και Κτηνιατρικά Τμήματα με αρμοδιότητες επισήμου ελέγχου που εμπίπτουν στον Κανονισμό ΕΕ 2017/625 προβλέπεται για τη θέση προϊσταμένου ο κλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών. Προφανώς ελέγχους τροφίμων μπορεί να κάνει ένας Δασολόγος ή αντικείμενα υγείας των ζώων μπορεί να τα χειριστεί ένας Γεωλόγος. Ας υπάρξει σοβαρότητα, Γεωπονικά Τμήματα θέλουν Γεωπόνους, Ιχθυολογικά τους Ιχθυολόγους και Κτηνιατρικά τους Κτηνιάτρους. Εκτός αν η πρόταση αυτή θέλει να φρεσκάρει τις πομφόλυγες περί «μάνατζερ». Δεν σχολιάζεται ότι σε περίπτωση έλλειψης ΠΕ Γεωτεχνικών η πλήρωση της θέσης γίνεται από ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας.
  • Σημαντική αύξηση των Οργανικών θέσεων και της στελέχωσης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας με υπαλλήλους κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Γεωτεχνικών, σε βάρος των Οργανικών θέσεων Γεωτεχνικών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και των επισήμων ελέγχων που σύμφωνα με την Ενωσιακή Νομοθεσία απαιτείται να διεξάγονται από ειδικά εκπαιδευμένους ΠΕ Γεωτεχνικούς. Εκτός εάν κάποιοι επιθυμούν την υποβάθμιση των επισήμων ελέγχων. Ταυτόχρονα υποβάλλεται μια πρόταση με αριθμούς προβλεπόμενων Οργανικών θέσεων οι οποίοι δεν μπορούν να «πιαστούν» ποτέ. Ίσως ο Συντάκτης να προσπαθεί να βρει τον έμμεσο τρόπο εγκλωβισμού των Συναδέλφων που θέλουν να μετακινηθούν μέσω κινητικότητας.
  • Εξαφάνιση τόσο από την Κεντρική Υπηρεσία όσο και από τις ΔΑΟΚ τα Τμήματα Υγείας των Ζώων που αποτελούν τον κορμό της Κτηνιατρικής. Το αιτιολογικό του Γενικού Διευθυντή ότι στην Αθήνα και στον Πειραιά δεν υπάρχει ζωικό κεφάλαιο, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο Τομέας της Υγείας των Ζώων: i) είναι ο βασικός κορμός της Κτηνιατρικής και χωρίς αυτόν δεν υπάρχει ευζωία των ζώων, ii) πραγματεύεται θέματα ζωοανθρωπονόσων που έχουν σχέση με τα πτηνά σε αιχμαλωσία, με τα ζώα συντροφιάς, με τα άγρια ζώα, με τους όρους εμπορίας τους και διακίνησής τους καθώς και με πλήθος νεοαναδυόμενων νοσημάτων που πρέπει να παρακολουθούνται. Επιπλέον καταργείται το Τμήμα Υγείας των Ζώων της Κεντρικής Υπηρεσίας που εποπτεύει και συντονίζει τα αντίστοιχα τμήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ) Ανατολικής και Δυτικής Αττικής. Οι ΠΕ Ανατολικής και Δυτικής Αττικής διαθέτουν σημαντικότατο ζωικό κεφάλαιο και προμηθεύουν με ποιοτικά προϊόντα ζωικής προέλευσης τον πληθυσμό της Αθήνας και της Αττικής.

Η αδυναμία πλήρους κατανόησης του αντικειμένου ενός άλλου Επιστημονικού και Υπηρεσιακού πεδίου από εκείνο που έχει σπουδάσει κάποιος δεν είναι κατακριτέα. Η άρνηση επί της ουσίας διαβούλευσης και η ολοκληρωτική απόρριψη των προτάσεων εκείνων που γνωρίζουν το αντικείμενο, συνιστά αυταρχική συμπεριφορά που δεν συνάδει με Δημόσιο Λειτουργό. Επιπλέον γεννά ερωτήματα σχετικά με τα συμφέροντα που εξυπηρετούνται και τους επιδιωκόμενους στόχους. Σε κάθε περίπτωση με το σχέδιο που παρουσιάστηκε δεν εξυπηρετείται ο πολίτης, αφού προωθείται η αποδιοργάνωση με χαρακτηριστικό παράδειγμα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών με Ελεγκτικό ρόλο που η αποστολή τους είναι μέσω των ελέγχων των επισήμων Κτηνιάτρων της να προστατεύσει την υγεία των ζώων, την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης και την Κτηνιατρική Δημόσια υγεία του μισού πληθυσμού της Χώρας μας.

Επισημαίνουμε ότι Περιφέρειες της Χώρας όπως η Περιφέρεια Θεσσαλίας και Νοτίου Αιγαίου συζήτησαν ήδη τις προτάσεις των Συναδέλφων μας και αξιοποιώντας την δεκαετή εμπειρία εφαρμογής των ισχυόντων Οργανισμών, προχώρησαν στις ανάλογες αλλαγές. Παράλληλα, όπως πληροφορούμαστε, πολλές Περιφέρειες όπως η Περιφέρεια Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και άλλες αναθεωρούν τον Οργανισμό τους στην ίδια κατεύθυνση της ενίσχυσης των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και της αποδοχής του διακριτού ρόλου Γεωπονικών και Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η πολιτική ηγεσία της μεγαλύτερης Περιφέρειας της Χώρας δεν γνωρίζει τις μεθοδεύσεις εις βάρος των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών της Αττικής και θα πετάξει στον «κάλαθο των αχρήστων» το Σχέδιο Οργανισμού της Γενικής Διεύθυνσης, θα σταθεί στο ύψος της αποστολής της και θα διαμορφώσει έναν Οργανισμό που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών μιας Ευρωπαϊκής Περιφέρειας που έχει επωμιστεί σημαντικές αρμοδιότητες ελέγχου του Κεντρικού Κράτους.

Πιστοί πάντα στον Θεσμικό μας ρόλο είμαστε στη διάθεσή σας να συμβάλλουμε με τις προτάσεις και τη δράση μας στην διαρκή βελτίωση της λειτουργίας των Περιφερειών και σε καλύτερες εργασιακές συνθήκες των Γεωτεχνικών – Μελών μας.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

 

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών.