pata3_2

Σειρά τροποποιήσεων επί των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ομάδων Παραγωγών στον τομέα οπωροκηπευτικών φέρνει νέα απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία η διάρκεια της εθνικής στρατηγικής καθορίζεται από τα 9 σε οκτώ έτη (2018-2025), ενώ δύναται πλέον δύο εκ των περιβαλλοντικών απαιτήσεων να αλλάξουν μόνο μια φορά κατά τη συνολική διάρκεια του επιχειρησιακού προγράμματος κατόπιν αίτησης τροποποίησης της ΟΠ.

Η απόφαση που αναρτήθηκε στην διαύγεια αναφέρει τα εξής:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4270/139407/28.12.2017 απόφασης (Β΄5/5.1.2018)

Η υπ’ αρ. 4270/139407/28.12.2017 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τροποποιείται ως ακολούθως:

 1. Η παρ. 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διάρκεια της εθνικής στρατηγικής καθορίζεται σε οκτώ έτη (2018-2025). Επιχειρησιακά προγράμματα για τα οποία προβλέπεται να εγκριθεί παράταση, σύμφωνα με τη μέγιστη διάρκεια πέντε ετών, μετά τις 29 Δεκεμβρίου 2020 δύνανται να παραταθούν μόνο ως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Τα νέα επιχειρησιακά προγράμματα που εγκρίνονται μετά τις 29 Δεκεμβρίου 2020 έχουν μέγιστη διάρκεια τριών ετών.».

 1. Η υποπερ. β΄της περ. 4 της παρ. 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Πολυτεμαχισμός, δηλαδή μικρά αγροτεμάχια τα οποία μπορεί να είναι απομακρυσμένα μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να μην είναι αποτελεσματική η χρήση των συντελεστών παραγωγής.».

 1. α) Η παρ. 5 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«Κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) περιβαλλοντικές δράσεις ή τουλάχιστον το 10% των ετήσιων δαπανών του καλύπτει περιβαλλοντικές δράσεις (παρ. 5 του άρθρου 33 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013). Η επιλογή της μιας εκ των ανωτέρω δύο απαιτήσεων μπορεί να αλλάξει μόνο μια φορά κατά τη συνολική διάρκεια του επιχειρησιακού προγράμματος κατόπιν αίτησης τροποποίησης της ΟΠ/ΕΟΠ.».

β) Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 6 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις που ενισχύονται είναι οι Δράσεις 4, 5 και 10 του άρθρου 7 της παρούσας».

 1. α) Το τρίτο εδάφιο της Δράσης 6 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η συγκεκριμένη δράση πρέπει να προτείνεται σε βάση μελέτης που εκπονείται από ανεξάρτητο εξειδικευμένο επιστήμονα και με την οποία επιβεβαιώνεται ότι α) θα προκύπτει εξοικονόμηση νερού τουλάχιστον 5% και β) δεν προκαλείται καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης, εκτός αν η συνολική κατανάλωση ύδατος για την άρδευση ολόκληρης της γεωργικής εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της επιπλέον έκτασης, δεν υπερβαίνει τη μέση κατανάλωση ύδατος των πέντε (5) ετών που προηγούνται της επένδυσης (παρ. 4 του άρθρου 3 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/892).».

β) Στις Δράσεις 4, 5, 7, 8, και 10 του άρθρου 7 προστίθεται καταληκτική παράγραφος ως εξής:

«Η δράση εφαρμόζεται σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.».

 1. α) Το δεύτερο εδάφιο της περ. 1 της παρ. Γ του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: «Στο καταστατικό πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον όσα ορίζονται στο άρθρο 153 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, στην παρ. 3 του άρθρου 25 του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/891, και στο άρθρο 4 της υπ’ αρ 397/18235/16.02.2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει.».

β) Η περίπτωση 7 της παρ. Γ του άρθρου 8 επαναριθμείται σε περίπτωση 6.

 1. Το άρθρο 12 τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Μετά το δεύτερο εδάφιο της περ. 6.6 της παρ. 6 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση υποβολής αίτησης τροποποίησης ΕΠ, οι ΟΠ/ΕΟΠ προσκομίζουν προσφορές μόνο για τις δράσεις που τροποποιούνται και για τις νέες δράσεις. Δεν προσκομίζονται εκ νέου δικαιολογητικά για τις ήδη εγκεκριμένες δράσεις.»

β) Η παρ. 7.6 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στις περιπτώσεις εξατομικευμένων δράσεων οι ΟΠ/ΕΟΠ επιπλέον των προαναφερόμενων, καταθέτουν πίνακες με το ονοματεπώνυμο και τον ΑΦΜ κάθε μέλους που συμμετέχει στη δράση, τον τόπο (κωδικό αγροτεμαχίου σύμφωνα με το ΟΣΔΕ) και την έκταση υλοποίησης/εφαρμογής της δράσης (αναλόγως του είδους της). Οι πίνακες αυτοί υποβάλλονται από τις ΟΠ/ΕΟΠ ως συνημμένοι στην αίτηση του ΕΠ (νέο ή τροποποίηση).»

 1. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 14 αντικαθίστανται και προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής :

«2.Τροποποιήσεις ΕΠ κατά τη διάρκεια του έτους.

α) Σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 34 του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/891 οι

ΟΠ/ΕΟΠ μπορούν να ζητήσουν κατά τη διάρκεια του έτους υλοποίησης του ΕΠ μία μόνο τροποποίηση αυτού με την προϋπόθεση ότι διατηρούνται αμετάβλητοι οι γενικοί στόχοι του ΕΠ. Η

τροποποίηση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τα εξής:

αα) Αύξηση του ποσού του επιχειρησιακού ταμείου (ΕΤ) κατά το πολύ 25% του ποσού που είχε εγκριθεί αρχικά.

ββ) Μείωση του ποσού του ΕΤ κατά το πολύ 25% του ποσού που είχε εγκριθεί αρχικά. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις κατόπιν αξιολόγησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας & ΠΦΠ ή Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ) το ποσοστό του 25% δύναται να αυξηθεί υπό τον όρο ότι διατηρούνται οι γενικοί στόχοι του επιχειρησιακού προγράμματος.

γγ) όταν ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός μιας δράσης του ΕΠ ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 40% του εγκεκριμένου ΕΤ, τότε ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης δράσης δύναται να μειωθεί το πολύ κατά 25% του ποσού που είχε αρχικά εγκριθεί. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και κατόπιν αξιολόγησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας & ΠΦΠ ή Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ) το ποσοστό του 25% δύναται να αυξηθεί μέχρι του ποσοστού του 100%.

δδ) Προσθήκη εθνικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο ΕΤ.

β) Oι ΟΠ/ΕΟΠ υποβάλλουν την αίτηση τροποποίησης της περ. α΄ στη Διεύθυνση Αγροτικής

Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας όπου έχουν την έδρα τους, και ένα αντίγραφο αυτής στην αρμόδια Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής ή στην Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ, το αργότερο μέχρι την 15η Μαΐου του αντίστοιχου έτους.

γ) Οι αιτήσεις τροποποίησης εξετάζονται και εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας.

δ) Οι ΟΠ/ΕΟΠ που έχουν υποβάλει αίτηση τροποποίησης ΕΠ, μπορούν να ζητήσουν την υλοποίηση μιας ή περισσοτέρων δράσεων πριν την έγκριση της τροποποίησης και εντός του έτους που αφορά η αίτηση. Η αίτηση για υλοποίηση πριν την έγκριση, δεόντως αιτιολογημένη, υποβάλλεται από την ΟΠ/ΕΟΠ στη ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Η τριμελής επιτροπή παρακολούθησης και ελέγχου της περ. γ΄ της παρ.1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 397/18235/16.02.2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει,

πραγματοποιεί έλεγχο και αξιολόγηση της αίτησης εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την κατάθεσή της. Η τριμελής επιτροπή ενημερώνει εγγράφως την ΟΠ/ΕΟΠ και αποστέλλει εντός 3 ημερών την εισήγησή της στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής ή στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η υλοποίηση των δράσεων πριν την έγκριση της τροποποίησης γίνεται με ευθύνη της ΟΠ/ΕΟΠ, χωρίς δέσμευση των αρμοδίων αρχών να εγκρίνουν την αίτηση τροποποίησης. Οι δράσεις αυτές είναι επιλέξιμες για πληρωμή εφόσον εγκριθούν κατά την αξιολόγηση του ΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας.

 1. Τροποποιήσεις ΕΠ κατά τη διάρκεια του έτους, χωρίς έγκριση από την αρμόδια αρχή.

α) Οι ΟΠ/ΕΟΠ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση κατά τη διάρκεια του έτους υλοποίησης του ΕΠ μία μόνο τροποποίησή αυτού, για την οποία δεν απαιτείται έγκριση από την αρμόδια αρχή (παρ. 2 του άρθρου 34 του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/891), για τις εξής περιπτώσεις:

αα) Αν υπάρχει ανάγκη αντικατάστασης μέλους ή μελών του προσωπικού για τα οποία έχουν εγκριθεί δαπάνες στο πλαίσιο του ΕΠ.

ββ) Αν υπάρχει ανάγκη αλλαγής των προϊόντων που αφορούν ήδη εγκεκριμένη δράση δωρεάν διανομής. Αυτή η περίπτωση αφορά μόνο προϊόντα του παραρτήματος IV του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/891.

γγ) Αν υπάρχει ανάγκη αλλαγής των παραγωγών-μελών που συμμετέχουν σε εξατομικευμένες δράσεις ή ομαδικές δράσεις. Επιπλέον υποβάλλεται από τις ΟΠ η επικαιροποιημένη λίστα των μελών με τα στοιχεία της παρ. 7.6 του άρθρου 12 της παρούσας.

β) Οι τροποποιήσεις της περ. α΄ πληρούν τους ακόλουθους όρους:

αα) Διατηρούνται αμετάβλητοι οι γενικοί στόχοι του ΕΠ, δεν αφαιρούνται δράσεις ούτε

προστίθενται νέες δράσεις στο εγκεκριμένο πρόγραμμα.

ββ) Το ποσό κάθε δράσης μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται.

γγ) Η αύξηση ή μείωση του ποσού κάθε δράσης δεν ξεπερνά το 50% του εγκεκριμένου

ποσού της δράσης. Δεν μεταβάλλονται οι τιμές μονάδας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών των δράσεων, όπως αυτά περιγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.

δδ) Δεν μεταβάλλεται το συνολικό ποσό του εγκεκριμένου ΕΤ για το δεδομένο έτος.

εε) Έχει ληφθεί απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΟΠ/ΕΟΠ περί της τροποποίησης του

ΕΠ.

στστ) Τηρούνται οι προβλέψεις των άρθρων 5, 6 και 7 της παρούσας για τις περιβαλλοντικές δράσεις.

ζζ) Δεν εκκρεμεί η έγκριση άλλης αίτησης τροποποίησης για το ίδιο έτος.

γ) Oι ΟΠ/ΕΟΠ υποβάλλουν την αίτηση τροποποίησης της περ. α΄ στη ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας όπου έχουν την έδρα τους και ένα αντίγραφο αυτής στην αρμόδια Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής ή στην Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ, το αργότερο μέχρι την 1η Νοεμβρίου του αντίστοιχου έτους.

Η τριμελής επιτροπή παρακολούθησης και ελέγχου της περ. γ΄, της παρ.1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 397/18235/16.02.2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει, πραγματοποιεί έλεγχο και αξιολόγηση της αίτησης και αποδέχεται ή απορρίπτει το αίτημα εντός δέκα πέντε (15) ημερών. Η ΔΑΟΚ ενημερώνει εγγράφως την ΟΠ/ΕΟΠ για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης και αποστέλλει εντός 3 ημερών την απόφασή της με τον σχετικό πίνακα του ΕΠ στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής ή/ στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

 1. Τα αντίγραφα των αιτήσεων τροποποίησης των ΟΠ/ΕΟΠ υποβάλλονται στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής ή στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων με κατάθεση σε αυτές ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών και το εμπρόθεσμό της υποβολής κρίνεται από τον αριθμό

πρωτοκόλλου του ΥΠΑΑΤ ή την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης ή της ταχυμεταφορικής απόδειξης αντίστοιχα. Οι αιτήσεις τροποποίησης που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν εξετάζονται.

Η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής ή η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων ενημερώνει σχετικά την ενδιαφερόμενη ΟΠ/ΕΟΠ και την αρμόδια ΔΑΟΚ.».

 1. Η παρ. Α του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:

«A. Αξιολόγηση, έγκριση, κοινοποίηση ΕΠ, τροποποιήσεων ΕΠ και ΕΤ.

 1. Ο έλεγχος των φακέλων των υποβληθέντων ΕΠ του άρθρου 13, των τροποποιήσεων των ΕΠ των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 και των ΕΤ της παρ. 4 του άρθρου 11 της παρούσας, γίνεται από την επιτροπή που προβλέπεται στην περ. γ΄ της παρ.1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 397/18235/16.02.2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει, η οποία κατόπιν των ελέγχων που διενεργεί συντάσσει σχετική έκθεση ελέγχου και εισήγηση.

Η αρμόδια ΔΑΟΚ αποστέλλει τις εκθέσεις ελέγχου και τις εισηγήσεις της επιτροπής καθώς και τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής ή στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ ως

εξής:

α) Για τις περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 11, του άρθρου 13, και της παρ. 1 του άρθρου 14, το αργότερο μέχρι 20 Οκτωβρίου κάθε έτους.

β) Για τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 14, το αργότερο μέχρι 30 Μαΐου κάθε έτους.

Η ημερομηνία αποστολής της διαβίβασης προκύπτει από τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΥΠΑΑΤ ή την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης ή της απόδειξης της υπηρεσίας ταχυμεταφορών ή την ημερομηνία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΑΑΤ μπορούν κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών εισηγήσεων να ζητούν διευκρινίσεις από τις αρμόδιες ΔΑΟΚ.

 1. Τα καθ’ ύλην αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής και της Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ:

α) ελέγχουν και αξιολογούν τις σχετικές αιτήσεις των ΕΠ των ΟΠ/ΕΟΠ που είναι αναγνωρισμένες για προϊόντα αρμοδιότητάς τους και συντάσσουν σχετική εισήγηση, καθώς και πίνακα ελέγχου σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 της παρούσης, τα οποία υποβάλλουν στη γνωμοδοτική επιτροπή του παρόντος άρθρου.

β) ελέγχουν και αξιολογούν τις αιτήσεις επιχειρησιακών ταμείων της παρ. 5 του άρθρου 11 που αφορούν ΟΠ/ΕΟΠ που είναι αναγνωρισμένες για προϊόντα αρμοδιότητάς τους και εισηγούνται την έκδοση απόφασης η οποία υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της αντίστοιχης Διεύθυνσης.

 1. Τα ΕΠ και οι τροποποιήσεις αυτών εγκρίνονται ή απορρίπτονται με απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας ή του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων, κατά περίπτωση, μετά από γνώμη πενταμελούς επιτροπής, η οποία συνιστάται στο ΥΠΑΑΤ για το σκοπό αυτό και αποτελείται από:

α) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής, με τον αναπληρωτή του,

β) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με τον

αναπληρωτή του,

γ) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού, Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων, με τον αναπληρωτή του και δ) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, με τον αναπληρωτή του.

ε) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας, με τον αναπληρωτή του, με πρόεδρο τον αρχαιότερο εκ των ανωτέρω προϊσταμένων Διεύθυνσης και αναπληρωτή του τον αμέσως επόμενο αρχαιότερο προϊστάμενο Διεύθυνσης.

Εισηγητές στην επιτροπή είναι οι προϊστάμενοι των Τμημάτων Δενδρωδών Καλλιεργειών, Κηπευτικών Ανθοκομίας Καλλωπιστικών Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών και Εναλλακτικών Καλλιεργειών της Δ/νσης Συστημάτων Καλλιέργειας και ΠΦΠ και του Τμήματος Αμπέλου, Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών της Δ/νσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων κατά περίπτωση.

Η επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα και την αρτιότητα των επιχειρησιακών προγραμμάτων, τη συνοχή τους με τους στόχους της εθνικής στρατηγικής, την εισήγηση των ανωτέρω υπηρεσιών και γνωμοδοτεί για την έκδοση της σχετικής απόφασης.

Ο πρόεδρος της επιτροπής δύναται να προσκαλέσει υπαλλήλους του ΥΠΑΑΤ συγκεκριμένων ειδικοτήτων, των οποίων οι αρμοδιότητες σχετίζονται με δράσεις των ΕΠ, για να υποβοηθήσουν το έργο της επιτροπής .

 1. Οι αιτήσεις ΕΤ της παρ. 5 του άρθρου 11, που αφορούν επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία δεν τροποποιούνται για το επόμενο έτος, εγκρίνονται ή απορρίπτονται με έγγραφο του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής ή

της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, το οποίο κοινοποιείται στις αρμόδιες ΔΑΟΚ και στις ΟΠ/ΕΟΠ.

 1. Οι αποφάσεις έγκρισης ή απόρριψης της παρ. 3 του παρόντος αναρτώνται στον ιστοχώρο «Πρόγραμμα Διαύγεια». Οι αποφάσεις έγκρισης ή απόρριψης των ΕΠ εκδίδονται εντός των προθεσμιών που ορίζονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 και στον Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/891. Οι δαπάνες που αφορούν τις αιτήσεις του άρθρου 13 και της παρ. 1 του άρθρου 14 της παρούσας, είναι επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται του έτους της αίτησης (άρθρα 33 και 34 του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/891).»
 2. Κατά την διενέργεια των ελέγχων αξιολόγησης των ΕΠ των ΟΠ/ΕΟΠ, περιλαμβανομένης της περίπτωσης τροποποίησης χωρίς προηγούμενη έγκριση, η τριμελής Επιτροπή της περίπτωσης γ’,  της παρ.1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 397/18235/16-02-2017 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει, συμπληρώνει το συνημμένο στη παρούσα Υπόδειγμα 1, το οποίο αποστέλλεται στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής ή στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ) μαζί με την εισήγηση ή την απόφαση της ΔΑΟΚ.»
 3. Το άρθρο 16 τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Η περ. 1.1 της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1.1 Στα ΕΠ η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή ανέρχεται στο 50% των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4,1% της αξίας της παραγωγής που διατέθηκε στο εμπόριο από την ΟΠ/ΕΟΠ την περίοδο αναφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Το ανώτερο ετήσιο όριο του επιχειρησιακού ταμείου είναι 8,2% της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από την ΟΠ/ΕΟΠ, κατά την περίοδο αναφοράς. Στις περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 34 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, το ανώτατο όριο καθορίζεται στο 8,7% ή 8,8% για τις ΟΠ και ΕΟΠ αντίστοιχα. Ως ετήσια περίοδος αναφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/891, καθορίζεται το δωδεκάμηνο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου, δύο έτη πριν το έτος έναρξης της υλοποίησης ΕΠ για όλες τις ΟΠ και ΕΟΠ. Η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/891.».

β) Η περ. 1.4 της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1.4 Μετά από σχετική αίτηση της ενδιαφερόμενης ΟΠ/ΕΟΠ, που υποβάλλεται μαζί με την αίτηση έγκρισης του ΕΠ, το ποσοστό 50% της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνδρομής μπορεί να ανέλθει μέχρι και 60%, όταν ένα ΕΠ ή μέρος ΕΠ πληροί τουλάχιστον μια από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 34 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Για τις ΟΠ της χώρας ισχύει σε κάθε περίπτωση η προϋπόθεση της περ. στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 34 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.».

γ) Η περ. 2 .1 της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2.1 Στις Περιφέρειες της χώρας, στις οποίες ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο της Ένωσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, οι ΟΠ δύνανται να επωφεληθούν εθνικής χρηματοδοτικής συνδρομής, σύμφωνα με την παρ. 1 του ίδιου άρθρου, με την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει σχετικό αίτημα της χώρας. Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας ή/και ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων, κατά περίπτωση, εκδίδει συμπληρωματική απόφαση έγκρισης του ΕΠ που αφορά την επιπλέον δαπάνη για το συγκεκριμένο έτος υλοποίησης.».

 1. Στο άρθρο 17 το κείμενο από την τρίτη κουκίδα «Εξόφληση (άρθρο 9 και 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/892» έως το τέλος του άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

«Εξόφληση (άρθρα 9 και 10 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/892):

α) Οι ΟΠ υποβάλλουν στη ΔΑΟΚ της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας αίτηση πληρωμής ή εξόφλησης υπολοίπου για κάθε ΕΠ μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του ημερολογιακού έτους που έπεται εκείνου για το οποίο ζητείται η πληρωμή (παρ. 1 του άρθρου 9 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/892). Οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονται από τις ΔΑΟΚ στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι την 30ή Μαΐου του ίδιου έτους.

β) Οι ΟΠ/ΕΟΠ μπορεί να υποβάλλουν αίτηση πληρωμής για δαπάνες που έχουν προγραμματιστεί αλλά δεν έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους υλοποίησης του ΕΠ, για λόγους που δεν εξαρτώνται από αυτές, και εφόσον πληρούνται και οι λοιποί όροι της παρ. 3 του άρθρου 9 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/892. Στις περιπτώσεις αυτές οι ΟΠ/ΕΟΠ

καταθέτουν στις ΔΑΟΚ σχετική αίτηση και τεκμηρίωση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους υλοποίησης. Τα στοιχεία για τις προγραμματισμένες δαπάνες και η τεκμηρίωση της αδυναμίας εξόφλησης εντός του έτους υλοποίησης κατατίθενται στις αρμόδιες ΔΑΟΚ μέχρι 15 Φεβρουαρίου του έτους που έπεται αυτού για το οποίο είχαν προγραμματιστεί οι σχετικές δαπάνες. Οι ΔΑΟΚ αξιολογούν τις ανωτέρω γνωστοποιήσεις και εγκρίνουν ή απορρίπτουν τη σχετική δαπάνη, κοινοποιώντας την απόφασή τους στο ΥΠΑΑΤ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εξόφληση των δαπανών πραγματοποιείται μέχρι την 30η Απριλίου και τα πρόσθετα δικαιολογητικά κατατίθενται στη ΔΑΟΚ μέχρι την 10η Μαΐου. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη δεν θεωρείται επιλέξιμη. Αν δεν υπάρχει εγκεκριμένη αίτηση παράτασης οι εν λόγω δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις οι σχετικές δράσεις υλοποιούνται μέχρι 30 Απριλίου του επόμενου ημερολογιακού έτους και οι αιτήσεις πληρωμής από τις ΔΑΟΚ μπορεί να υποβάλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ έως την 30ή Ιουνίου του έτους αυτού.

γ) Εάν οι αιτήσεις πληρωμής της παρ. 1 υποβληθούν μετά τις 15 Φεβρουαρίου του ημερολογιακού έτους που έπεται της υλοποίησης, η ενίσχυση μειώνεται κατά 1% για κάθε μέρα καθυστέρησης, εκτός εξαιρετικών και δεόντως δικαιολογημένων περιπτώσεων και εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενοι έλεγχοι και έχει τηρηθεί το χρονικό όριο για την πληρωμή που προβλέπεται στο άρθρο 10 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/892 (παρ. 4 του άρθρου 9 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/892).

δ) Οι ΕΟΠ μπορεί να υποβάλλουν αίτηση πληρωμής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του

Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/892, εξ ονόματος και για λογαριασμό των μελών τους που είναι αναγνωρισμένες ΟΠ σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου. Οι ΟΠ είναι οι τελικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης.

ε) Οι αιτήσεις πληρωμής ή εξόφλησης συνοδεύονται από δικαιολογητικά στα οποία εμφαίνονται όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/892 και η ενίσχυση καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του έτους που έπεται του έτους υλοποίησης του ΕΠ (άρθρο 10 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/892).».

 1. Στο άρθρο 18 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, η Αποκεντρωμένη Μονάδα ΚρατικώνΕνισχύσεων, η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, η Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας, οι λοιπές κατά περίπτωση αρμόδιες για το ΠΑΑ υπηρεσίες και ο ΟΠΕΚΕΠΕ διασυνδέονται με το μητρώο ΟΠ οπωροκηπευτικών (Ε.Μ.Α.Σ.) του ΥΠΑΑΤ του άρθρου 23 και αντλούν τα απαραίτητα στοιχεία από την ηλεκτρονική υπηρεσία για την υποβολή των ΕΤ και ΕΠ του άρθρου 23α.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες προβαίνουν σε διασταυρωτικούς ελέγχους για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης για το νομικό πρόσωπο ΟΠ/ΕΟΠ, για κάθε δράση και για κάθε μέλος ως εξής:

α) Όταν πρόκειται για νέο ΕΠ ή τροποποίηση ΕΠ επόμενου έτους ή για υποβολή ΕΤ (Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 και Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/891) χρησιμοποιούνται για διασταυρωτικούς ελέγχους τα στοιχεία των δράσεων και παραγωγών του έτους που έπεται της αίτησης.

β) Όταν πρόκειται για τροποποίηση προγραμμάτων του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 κατά τη διάρκεια του έτους χρησιμοποιούνται για διασταυρωτικούς ελέγχους τα στοιχεία των δράσεων και παραγωγών του έτους της αίτησης.

γ) Όταν πρόκειται για τροποποίηση προγραμμάτων του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού

(ΕΕ) 2017/891 κατά τη διάρκεια του έτους, χρησιμοποιούνται για διασταυρωτικούς ελέγχους τα στοιχεία των δράσεων και παραγωγών του έτους της αίτησης.

δ) Όταν πρόκειται για τροποποίηση κατά τη διάρκεια του έτους χωρίς προγενέστερη έγκριση ή χωρίς έγκριση χρησιμοποιούνται για διασταυρωτικούς ελέγχους τα στοιχεία των δράσεων και παραγωγών του έτους της αίτησης.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες αφού πραγματοποιήσουν τον έλεγχο ενημερώνουν τις ΔΑΟΚ για τα αποτελέσματα των ελέγχων στις περ. α΄ και β΄ μέχρι τις 10 Οκτωβρίου του έτους υποβολής της αίτησης, στην περ. γ΄ μέχρι τις 25 Ιουνίου και στην περ. δ΄ εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Οι ΔΑΟΚ λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα των ελέγχων και κατόπιν υποβάλλουν τις εκθέσεις ελέγχου και τις εισηγήσεις των τριμελών επιτροπών στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής ή στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί διασταυρωτικούς ελέγχους μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων των μελών των ΟΠ που εφαρμόζουν ατομικές δράσεις, των στοιχείων στην ετήσια Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) και το εγκεκριμένο ΕΠ. Για το σκοπό αυτό από το έτος αιτήσεων 2020 τα μέλη των ΟΠ που συμμετέχουν σε ατομικές δράσεις στα πλαίσια ΕΠ δηλώνουν στην ετήσια ΕΑΕ τα αγροτεμάχια στα οποία εφαρμόζονται οι ανωτέρω δράσεις και συμπληρώνουν τις εν λόγω δράσεις ανά αγροτεμάχιο.».

 1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:

«Δωρεάν διανομή μπορεί να πραγματοποιηθεί στις φιλανθρωπικές οργανώσεις και τα ιδρύματα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 34 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 και πιο συγκεκριμένα:

 1. i) Κοινωνικές Συμπράξεις, που έχουν οριστεί για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού

Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής

Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)», όπως διαλαμβάνεται από τον Καν(ΕΕ) 223/2014,

 1. ii) Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων

iii) Κοινωνικές Υπηρεσίες Περιφερειών

 1. iv) Αναγνωρισμένοι σύλλογοι Τριτέκνων και Πολυτέκνων που είναι φιλανθρωπικές οργανώσεις

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 1. v) Ιερές Μητροπόλεις και εκκλησιαστικά Ιδρύματα
 2. vi) Δημόσια σχολεία, δημόσιες / δημοτικές παιδικές κατασκηνώσεις , σχολικά ιδρύματα

α’/βάθμιας και β’/βάθμιας εκπαίδευσης (Καν. 1308/13 άρθρ. 22), σωφρονιστικά ιδρύματα, δημόσια νοσοκομεία και δημόσια γηροκομεία.

Οι αποδέκτες των περιπτώσεων iv και v διανέμουν τα προϊόντα σε δικαιούχους, των οποίων το εισόδημα δεν υπερβαίνει τα κριτήρια επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων που ορίζονται στην ΚΥΑ 279/23460 ΦΕΚ Β 414/2013. Κατ΄ εξαίρεση στην περίπτωση που οι τελικοί δικαιούχοι δεν παραλαμβάνουν τα προϊόντα που τους

αναλογούν , τότε οι αδιάθετες ποσότητες διανέμονται και σε μέλη /ωφελούμενους των αποδεκτών μη δικαιούχους με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια .

Οι αποδέκτες όλων των περιπτώσεων , πληρούν τους όρους που περιγράφονται στα άρθρα 46 και 47 του Καν.(Ε.Ε.) 891/2017 όπως ισχύει»

 1. Τo εδάφιο β’ της παρ. 2 του άρθρου 22 αντικαθίστανται ως εξής:

«β. η διεξαγωγή των επιτόπιων ελέγχων στις εγκαταστάσεις των ΟΠ/ΕΟΠ και θυγατρικών τους κατά περίπτωση, όπως προβλέπονται στο άρθρο 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/892, τουλάχιστον του 30% των αιτήσεων ενίσχυσης.

 1. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 23α προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής :

«2α) Στην ηλεκτρονική υπηρεσία υποβάλλονται επίσης από την ΟΠ/ΕΟΠ, ως συνημμένοι στην αίτηση της περ. β΄της παρ. 2, οι εξής πίνακες σε μορφή .xls:

α) ο πίνακας δράσεων του ΕΠ,

β) η λίστα εξατομικευμένων δράσεων και με το ονοματεπώνυμο και τον ΑΦΜ κάθε μέλους που συμμετέχει στη δράση, τον τόπο (κωδικό αγροτεμαχίου σύμφωνα με το ΟΣΔΕ), την έκταση υλοποίησης/εφαρμογής της δράσης (αναλόγως του είδους της) και

γ) η λίστα των μελών για το έτος υποβολής της αίτησης.».

 1. Στο τέλος του άρθρου 27 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Aπό την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης τα άρθρα 14, 15, 17 και 18 της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται και για τα επιχειρησιακά προγράμματα που έχουν εγκριθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 543/2011 και της υπ’ αρ. 266355/11.02.2009 απόφασης (Β΄ 594).».

Άρθρο 2

Τροποποίηση της υπ’ αρ 266355//11.02.2009 απόφασης(Β΄ 594)

Η υπ’ αρ. 266355/11.02.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τροποποιείται ως ακολούθως:

 1. Το τρίτο εδάφιο της περ. 2.3 της παρ. 2 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το ποσοστό της παραγωγής οποιουδήποτε παραγωγού-μέλους που διατίθεται στο εμπόριο εκτός της ΟΠ, δεν υπερβαίνει το 20% της παραγωγής του, σύμφωνα με την υποπερ. ββ΄της περ. ε΄ της υποπαρ. Α της παρ.1 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 397/18235/16.2.2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει.».

 1. Η περ. 1.3 της παρ. 1 και η περ. 2.3 της παρ. 2 του άρθρου 17 διαγράφονται.
 2. Η παρ. 3 του άρθρου 26α αντικαθίσταται ως εξής: «Τα ανωτέρω στοιχεία ενημερώνονται κάθε έτος για κάθε επερχόμενη μεταβολή και τουλάχιστον μια φορά πριν από την υποβολή των επιχειρησιακών προγραμμάτων και των τροποποιήσεων αυτών. Ειδικά τα στοιχεία της περ. στ΄ καταχωρίζονται έως την 30η Μαΐου έκαστου έτους και αφορούν τα στοιχεία των παραγωγών μελών του προηγούμενου έτους από εκείνο της καταχώρισης».

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Ολόκληρη η απόφαση διαθέσιμη εδώ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

 

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών.