binary comment

Κάθε Πολιτική Ηγεσία που σέβεται τον εαυτό της οφείλει πρωτίστως να σέβεται τις Υπηρεσίες του Υπουργείου που προΐσταται. Δυστυχώς όμως αυτή η βασική αρχή δε φαίνεται να έχει γίνει αντιληπτή από την σημερινή Πολιτική Ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ. και αυτό δεν είναι δικό μας αυθαίρετο συμπέρασμα αλλά τεκμαίρεται από τα έργα και ημέρες της σημερινής ηγεσίας του Υπ.Α.Α.Τ.

Συγκεκριμένα δυο αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν προκαλέσει αλγεινή εντύπωση στους Υπαλλήλους του Υπουργείου μας:

Η μία απόφαση αφορά στη «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμό Μελών της Εθνικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης (ΕΘ.Ε.Κ.Ε.).», η οποία εκδόθηκε μετά από εισήγηση συνεργάτιδάς του!!!, είναι φωτογραφική (όπως φαίνεται από τη σύστασή της που προβλέπει τη συμμετοχή 3 ομότιμων Καθηγητών Πανεπιστημίου χωρίς να αναφέρεται το γνωστικό τους αντικείμενο και 2 Γεωπόνων σχετικών με το αντικείμενο) και απομειώνει την εκπροσώπηση του Υπ.Α.Α.Τ. (καθότι αυξήθηκαν τα Μέλη της Επιτροπής συγκριτικά με την προηγούμενη απόφαση που αντικατέστησε αλλά η εκπροσώπηση του Υπ.Α.Α.Τ. περιορίσθηκε στη συμμετοχή μόνο του Γεν. Δ/ντη Αγροτικής Ανάπτυξης). Προφανώς σύμφωνα με τον Υπουργό και τη συνεργάτιδά του που εισηγήθηκε την απόφαση δεν υπάρχουν στο Υπ.Α.Α.Τ. Γεωπόνοι σχετικοί με το εν λόγω αντικείμενο!!!

Η δεύτερη απόφαση, που επίσης συγκροτήθηκε με εισήγηση συνεργάτιδας του, αφορά στη «Σύσταση και συγκρότηση Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την εμπρόσθια διατροφική επισήμανση των τροφίμων.» Η  συγκεκριμένη απόφαση είναι θλιβερή γιατί αν και συμμετέχουν οι πρόεδροι δύο Εποπτευόμενων Οργανισμών, του ΕΦΕΤ και του ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ (ο οποίος ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ έχει για το συγκεκριμένο θέμα) δεν συμμετέχει έστω ο Προϊστάμενος της Γεν. Δ/νσης Τροφίμων!!!!, στις αρμοδιότητες της οποίας ανήκει το συγκεκριμένο αντικείμενο. Σε αυτό το σημείο θα συνιστούσαμε στον Υπουργό να διαβάσει έστω και τώρα το Π.Δ. με τον Οργανισμό του Υπουργείου που προΐσταται!!!

Μετά την πρώτη περίπτωση νοθείας φέτας που αποκαλύφθηκε στην Γερμανία πιστέψαμε ότι το Δ.Σ. του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ θα έπραττε το αυτονόητο: θα δρομολογούσε την εντατικοποίηση των ελέγχων ώστε να αποτραπούν παρόμοια φαινόμενα. Δυστυχώς όμως πέσαμε έξω!!! Αντί να προσανατολιστούν στην αύξηση των ελέγχων, το Δ.Σ. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προτίμησε να μετατρέψει τον Οργανισμό σε βιομηχανία παραγωγής προτύπων, με την ανοχή, αν όχι με τις ευλογίες της πολιτικής ηγεσίας του Υπ.Α.Α.Τ..

Μάλιστα τα πρότυπα αυτά όχι μόνο δεν έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα αλλά αντίθετα ένα εξ αυτών, Agro 10 για τα «Τοπικά Προϊόντα» δημιουργεί σύγχυση και υπονομεύει το κύρος των ΠΟΠ – ΠΓΕ προϊόντων και ένα έτερο, το Agro 8. Αποτέλεσμα αυτής της αλλοπρόσαλλης τακτικής του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και της αδυναμία του Δ.Σ. να θέσει προτεραιότητες, είναι να έχουν αποθρασυνθεί κάποιοι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον Τομέα παραγωγής φέτας. Με ολέθρια αποτελέσματα για την προστασία των ΠΟΠ – ΠΓΕ προϊόντων. Έτσι πρόσφατα αποκαλύφθηκε και δεύτερη περίπτωση νοθείας Φέτας, όχι από τους ελέγχους του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ αλλά από ελέγχους που διεξήχθησαν στη Σουηδία αυτή τη φορά. Η αποκάλυψη νοθευμένης φέτας για δεύτερη φορά σε σύντομο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό έχει θέσει σε κίνδυνο τη φέτα, το πλέον εμβληματικό ΠΟΠ προϊόν που διαθέτει η χώρα μας, αποδεικνύοντας την αδυναμία του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ να διασφαλίσει ως αρμόδια Ελεγκτική Αρχή, την τήρηση του Θεσμικού πλαισίου στην παραγωγή ΠΟΠ ΠΓΕ προϊόντων.

Η αποκάλυψη περιπτώσεων νοθείας της φέτας όχι ως αποτέλεσμα Κρατικού Ελέγχου αλλά λόγω του ανταγωνισμού των εταιρειών δικαιώνουν την πάγια θέση της ΠΟΓΕΔΥ για δημιουργία ενιαίου Ελεγκτικού Μηχανισμού με την ενσωμάτωση όλων των Ελεγκτικών Μηχανισμών στο Υπ.Α.Α.Τ.. Τα περιστατικά αυτά αποδεικνύουν ότι η πολυδιάσπαση του Ελεγκτικού Μηχανισμού έχει ως μοναδικό αποτέλεσμα την αύξηση της παραβατικότητας. Σε αυτό συμβάλει και η διαχρονική έλλειψη καλής συνεργασίας μεταξύ των Εποπτευόμενων Οργανισμών, και ειδικότερα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Τ., καθώς και η ελλιπής σε πολλές περιπτώσεις τεκμηρίωση των ελέγχων που δυσχεράνει την επιβολή κυρώσεων. Πρέπει όμως να αντιληφθεί η πολιτική ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ. ότι η διασφάλιση αποτελεσματικών ελέγχων και στην προκειμένη περίπτωση η προάσπιση των ΠΟΠ ΠΓΕ προϊόντων, είναι σημαντικότερη από το βόλεμα παραγοντίσκων, που το κύριο προσόν τους είναι η αλαζονεία.

Θέλουμε να κάνουμε γνωστό προς κάθε κατεύθυνση ότι σε αυτή τη περίπτωση δεν πρόκειται να είναι ανεκτή η πάγια πρακτική του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ να μετακυλύει τις ευθύνες του στις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ..

Ευχόμαστε να μην διανοηθεί η πολιτική ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ., προκείμενου να καλύψει τους εκλεκτούς της στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, να ψάξει για αποδιοπομπαίους τράγους στο Υπ.Α.Α.Τ. γιατί θα μας βρουν απέναντί τους. Οι ευθύνες είναι πολύ μεγάλες και πρέπει να αποδοθούν σε αυτούς που έσφαλαν.

Τέλος, καλούμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αντί να περιμένει την αποκάλυψη της επόμενης νοθείας φέτας – λόγω Εταιρικού Ανταγωνισμού προφανώς και σίγουρα όχι λόγω των ανύπαρκτων Ελέγχων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ή να τοποθετήσει, όπως ανακοίνωσε, αντιπρόεδρο στον εν λόγω Οργανισμό προκειμένου να τακτοποιήσει ένα ακόμη πολιτικό στέλεχος, να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και να υιοθετήσει τις προτάσεις και υποδείξεις του προέδρου του ΓΕΩΤΕΕ που μετέχει στο Δ.Σ.

Όμως αυτήν την ώρα το μυαλό μας είναι στους συναδέλφους Δασολόγους και σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος που έχουν γίνει παρανάλωμα του πυρός κι ευχόμαστε να λήξει σύντομα αυτή η τεράστια καταστροφή και τραγωδία και να είστε σίγουροι ότι, όταν λήξει όλο αυτό, που ευχόμαστε να μην έχουμε τουλάχιστον ούτε έναν θάνατο, η ΠΟΓΕΔΥ όπως κάνει ΠΑΝΤΑ, θα αποδώσει τα του «Καίσαρος στον Καίσαρα»υπενθυμίζοντας σε όλους ότι καμία κυβέρνηση από το 1997 έως και σήμερα δεν υιοθέτησε τις επιστημονικές και τεκμηριωμένες θέσεις των Γεωτεχνικών για την Δασοπυρόσβεση  και γι΄ αυτό κάθε χρόνο έχουμε αυτές τις τραγωδίες ΔΥΣΤΥΧΩΣ.

 

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

 

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών.